Det dolda dödstraffet röstat igenom i parlamentet

Den nya brottsbalken som under torsdagen röstades igenom i det polska parlamentet öppnar vägen för livstidsstraff utan ens teoretisk möjlighet att bli villkorligt frigiven. Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg ser livstidsstraff som inhumant och påven Franciskus kallar det ett ”dolt dödsstraff”.

Denna parlamentariska omröstning är den sista etappen i arbetet med den nya straffbalken. Nu är det bara presidentens underskrift som fattas innan lagen kan implementeras.

Oppositionen tar sig för pannan. Det är en av Europas mest repressiva straffbalkar trots att brottsligheten i Polen minskar markant. De senaste 14 åren har brottsligheten halverats, säger PO-parlamentarikern Marcin Święcicki.

Krönika: Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) menar å sin sida att de polska domstolarna utdömer alltför milda straff för till exempel våldtäkt. Förklara det för våldtäktsoffren som ser hur deras förövare får två års fängelse eller mindre, säger biträdande justitieministern Marcin Warchoł.

Enligt den nya straffbalken kommer en tredjedel av strafflagen att ändras. Den tidigare filosofin bakom bestraffningen av brottslingar kommer också att ändras radikalt. Så fort den nya straffbalken implementeras blir domstolarna tvungna att döma till mycket hårdare straff och oftare spärra in brottslingarna.

Adam Bodnar som är ombudsman för mänskliga rättigheter i Polen menar att den nya lagen blir ett verktyg för repressalier och inte ett verktyg för att skipa rättvisa.

Men den polska högern är för dödstraffet. För särskilt brutala dråp borde det finnas ett dödstraff. Det är förenligt med det sunda förnuftet och med den katolska kyrkans sociala läror, menar Robert Winnicki från den extrema högern. Han lär glömma såväl Polens internationella förpliktelser som det första budordet ”Du skall icke dräpa”.

Det villkorslösa livstidsstraffet är justitieminister Zbigniew Ziobros flaggskepp. Men experterna varnar för att en person dömd till ett sådant straff kan utgöra stor fara för sina medfångar och fängelsepersonal. Domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg påpekar att det är en inhuman och förödmjukande behandling av de dömda och förbjudet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheterna. Dunja Mijatovic som är EU:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna, har till och med riktat ett brev till de polska myndigheterna där hon skriver att det de försöka göra strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Även Vatikanstaten motsätter sig det påven kallar för det ”dolda dödstraffet”. Ingen får berövas hoppet och troende katoliker bör motsätta sig det villkorslösa livstidsstraffet på samma sätt som dödsstraffet, menar Franciskus.

Den nya lagen kan bli ett allvarligt hot mot samarbetet mellan de polska myndigheterna och dess partners i Europa. Juristerna menar också att den nya lagen kan komma att bryta mot författningen. Det gäller framför allt sättet på vilket den blivit behandlad i parlamentet, där talmannen Marek Kuchciński beordrade en snabbehandling som inte får tillämpas på straffbalken. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) motiverar detta beslut med att man vill skydda barnen undan pedofilerna och att samhället förväntar sig snabba åtgärder.

Men som Bulletinen har skrivit tidigare kan det i praktiken innebära att vissa sexbrott blir svåra att straffa efter ändringarna i straffbalken. Regeringens brådska har dessutom inte visat sig när det gäller att ta tag i det ofantliga problemet som pedofilin bland prästerna innebär. Ingen har hittills blivit anhållen, ingen har blivit förhörd. Alltså ännu ett spel för gallerierna.

Dorota Tubielewicz Mattsson