Det kom ett sändebud från PiS …

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński har fått oväntat besök. Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński har fått oväntat besök. Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński har fått besök. Ett icke namngivet sändebud från PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har avlagt två visiter hos Rzepliński för att tala om konflikten kring Konstitutionsdomstolen (KD). Rzepliński gick omedelbart ut med detta i medierna. Han ville inte avslöja budets namn, men han hade fått veta att det finns PiS-parlamentariker som för att lösa den konstitutionella krisen vill gå hårdare fram än hittills, säger Rzepliński till TVN 24. De hårdare tagen skulle innebära sänkta löner och höjd pensionsålder för domstolens ledamöter.

Den anonyme emissarien kom första gången i mitten av mars, när KD slagit fast att den nya lagen om Konstitutionsdomstolen inte är förenlig med författningen.

Vi var eniga om att KD inte ska bekämpa regeringen, och att regeringen behövde en fungerande konstitutionsdomstol, sade Rzepliński.

Sändebudet lät förstå att PiS hade insett att KD inte tänker trakassera den nyvalda regeringen och alla dess nya lagar, utom då de är oförenliga med grundlagen. Samtidigt kom han med antydningar – eller förtäckta hot – om att det inom partiet finns personer med hårda nypor som förespråkar drastiska lösningar.

Det andra samtalet kom tre veckor senare. Då framgick att det fanns en chans att ”föra saken vidare”. Emissarien undrade hur Rzepliński skulle reagera på regeringens modiga och nödvändiga beslut att publicera KDs domslut från den 9 mars 2016, och bjuda in de tre domarna att svära eden. Rzepliński drog slutsatsen att publiceringen av domslutet var möjlig.

Det handlar alltså om det domslut som premiärminister Beata Szydło vägrade publicera eftersom det underkände den lag som i fortsättningen skulle styra Konstitutionsdomstolens ställning och arbetssätt, samt om de tre domare som utsågs av det förra parlamentet och som president Duda vägrat befatta sig med.

Därefter, den 2 maj, anklagade PiS-ledaren Kaczyński Rzepliński för att vägra kompromissa. Samma dag fick han brev från finansministern Paweł Szałamacha som krävde att han skulle avhålla sig från att uttala sig offentligt.

PiS-senatorn Adam Bielan hävdar nu att sändebudet inte kom från PiS.

Det var en utanför Polen bosatt person som på egen hand försökte hjälpa till att lösa konflikten, säger han.

Andrzej Rzepliński får nu kritik av många för att han låtit sig dras in i det politiska spelet och för att han accepterar PiS agerande. Men han är ju den som spelar med öppna kort och offentliggör de ”förtroliga politiska samtalen”. Han deltar inte i det politiska spelet bakom kulisserna, tvärtom – politiken ska vara så transparent som möjligt. Om han hade förtigit samtalen med sändebudet från PiS hade han försatt sig i en farlig position – hemliga samtal kan användas för politiska syften.

De hemliga förhandlingarna tyder inte på att PiS verkligen vill få ett slut på den konstitutionella krisen i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson