Det polskt-israeliska historiekriget

Auschwitz huvudentré. Foto. Marika Mohlin.

Med några ändrade punkter i en lag om Förintelsen har den polska regeringen skapat ett veritabelt krig mot Israel om den historiska sanningen. Israel har reagerat kraftigt mot att man försöker strypa den historiska sanningen om Förintelsen. Polska nationalister ville demonstrera mot det ”antipolska agerandet” utanför Israels ambassad i Warszawa, men myndigheterna insåg allvaret i en sådan demonstration, förbjöd den och stängde av området kring ambassaden. Icke desto mindre antogs ändringarna av den polska senaten.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

De ändringar som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är så stolt över handlar om att få juridiska verktyg för att kunna åtala alla som använder sig av uttrycket ”polska förintelseläger” som ju är historiskt inkorrekt (det var tyska förintelseläger som tyskarna byggde på polskt territorium som då var ockuperat av Nazi-Tyskland). Uttrycket har dessvärre ibland förekommit i utländska medier och tal. Nu ska det ses som ett försök att ”skada Polens intressen och solka ner Polens goda namn”. Vidare ska det bli straffbart att ”förminska polackers insatser för att rädda judarna under andra världskriget”. Forskare och konstnärer ska dock undantas från den regeln.

Staten Israel protesterar och menar att lagen kan leda till att Förintelse-överlevare som berättar om negativa erfarenheter av polacker eller Polen kan komma att straffas. Knesset, det israeliska parlamentet, har i gengäld förberett en lag enligt vilken alla som förminskar tyskarnas medhjälpare under Förintelsen ska straffas. USA kritiserar den polska regeringen i hårda ordalag och menar att denna lagändring på ett negativt sätt kan påverka relationerna mellan Polen och USA och mellan Polen och Israel. Judiska organisationer över hela världen protesterar och intellektuella skriver öppna brev till PiS-regeringen. Till vilken nytta?

Parlamentet och senaten har snabbt och utan några ändringar antagit den nya lagen. Det ryktas visserligen om att president Duda tänker lägga sitt veto men vi har redan tidigare sett hur effektiva hans veton är. Nationalisterna jublar. Den planerade och tack och lov avblåsta demonstrationen skulle ha fått ödesdigra politiska konsekvenser för Polen – bilder från Warszawa där extrema nationalister skriker och demonstrerar utanför israeliska ambassaden skulle hamna på första sidan i världens alla tidningar (bara de nuvarande avspärrningarna i området kring ambassaden väcker obehagliga associationer). PiS-regeringen har nog själv insett hur förödande konsekvenser det skulle ha fått. Nationalisterna skriker högt om hur deras demokratiska rättigheter bryts och hur man stryper ”patriotismen”.

Många frågar sig också hur det blir med forskningen och det konstnärliga arbetet. Är det åklagaren som ska bestämma vem som är forskare och konstnär och vad de får säga och skriva? Och vad ska hända med privatpersoner som har och förmedlar sina familjehistorier? Och lärare som för sina elever berättar obekväma sanningar? Ska de censureras, straffas, fängslas?

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har säkerligen haft ädla avsikter men brast återigen i kompetens och omdömesförmåga. Man ville motarbeta de sporadiska incidenter då någon – av stupiditet, ignorans eller okunskap – förmedlat det oacceptabla och osanna uttrycket ”polska förintelseläger”. Istället har man över hela världen spridit det olycksaliga uttrycket (miljoner har det nu sett på internet och i medier) och etsat fast det i omvärldens minne och medvetande. Internt har man lagt grunden till historieförfalskningar, censur och en polsk identitet som bygger på myter och inte historiska fakta.

Till råga på allt står man nu med en öppnad Pandoras ask – nationalisterna får vind i seglen, och känner att de har tyst tillåtelse att ”tala fritt ur hjärtat”. Hela den hittills dolda antisemitismen får fritt utlopp, vilket syns överallt: från antisemitiskt kladd på murarna till intellektuella programledares uttalanden i regimmedierna. Stämningen är tung och full av hat. Och man vet inte riktigt hur man ska hantera det.

Det redan idag i världen isolerade Polen får snart rykte om sig att vara Förintelseförnekare. Helt genom eget förvållande.

Dorota Tubielewicz Mattsson