Det svåra minnet

bok_degenius_400Emilia Degenius
Åka skridskor i Warszawa
Ersatz 2014

Vi har alla en bild av det kommunistiska Polen – ofriheten, antisemitismen, fattigdomen, korruptionen. Av hur tålamodet slutligen brast för polackerna och hur de i och med valet den 4 juni 1989 kunde ta steget över till demokrati.

Dessförinnan, och särskilt i samband med den antisemitiska kampanjen 1968, flydde många polacker till Sverige.

Emilia Degenius. Foto: Cato Lein.

Emilia Degenius.
Foto: Cato Lein.

Psykiatern och psykoanalytikern Emilia Degenius kom hit som tonåring 1972. Som vuxen försöker hon nu få sina minnesfragment att hänga ihop, försöker få en bild av barndomen i Warszawa – och vad som drev hennes cancersjuka mor att försöka få ut döttrarna ur Polen. Barnets omedvetenhet gör det svårt att i efterhand få en samlad bild av vad som hände och varför. Själv minns hon föräldrarna, syskonen, skolan, kamraterna, den första kärleken.

I mitten av 1960-talet växte de antisemitiska stämningarna i Polen. Degenius judiske far förlorade sitt jobb som välbetald advokat, och familjen tvingades hyra ut rum i sin vackra lägenhet för att klara ekonomin. Emilias betyg sjönk, hennes bästa vän försvann – och hon minns hur hennes mor ständigt gick på presentpromenad. Byråkrater måste smörjas – alldeles särskilt när det stod klart att familjen efter faderns död måste lämna landet. Pass kräver många presenter, skriver Degenius. Korruptionen sitter i väggarna hos varje familj, det är inget att orda om.

I inre monologer får vi bilder av hur hon söker information om sin familj. Hon kontaktar Family Heritage Center och Nationella Minnesinstitutet (IPN) för att få veta vilka papper som behövs, hur man får tag i dem. Hon läser handlingar som dokumenterar faderns väg efter andra världskriget. Och hon funderar över sanningshalten i dem.

Man ljuger om allt, skriver Degenius, det är svårt att föreställa sig i ett land som nästan aldrig behövt ljuga. Man ljuger om vem man är, när man är född, vilka ens föräldrar var, klasstillhörighet, partitillhörigheten – allt efter vad man tror ger bäst fördelar. Man utnyttjar tillfället i en tid när ingenting går att bevisa, när dokument som födelsebevis, äktenskapsbevis, dödsattester, betyg, intyg och diplom har försvunnit. Sanningen idag kan bli lögn i morgon, för sanningen kan rädda liv eller kosta dig livet.

Det är en skakande berättelse, värd att läsa av alla oss som inte upplevt samma förvridna samhälle.

Gunilla Lindberg