Dramatisk domarkongress

”Vi måste försvara rättsstaten” var huvudbudskapet under de polska domarnas kongress som hölls i helgen i Warszawa. Man konstaterade att domarna aldrig i det fria Polens historia har utsatts för så drastiska påtryckningar som nu. Dessa påtryckningar och makthavarnas agerande syftar till att undergräva domarnas auktoritet. ”Därför uppmanar vi till respekt för Konstitutionsdomstolens beslut samt till publiceringen av dem” – skriver kongressen i sitt slutdokument.

Kongressen protesterar mot att president Duda flera gånger vägrat befordra domare av vad som tycks vara politiska skäl.

Rättsväsendet är likställt med den beslutande och den styrande makten. En inbördes jämvikt mellan dessa tre makter är det fundament som Republiken Polens statsskick vilar på. Domarna ska vara oberoende och deras roll får inte politiseras, understryker kongressen.

I slutdokumentet slogs också fast att de polska domarna bör vara solidariska med domare i Turkiet, de som sparkades från sina arbeten och frihetsberövades efter den misslyckade kuppen i juli.

Vi kan inte tigande se på när man förstör det polska rättsväsendet, vi kan inte oberört se på när en person ensam försöker bestämma över och definiera lagen och hur den ska tolkas. Vi har samlats under denna kongress för att uppmana alla att inte låta staten förfalla till anarki, sade Małgorzata Gersdorf, förste domare i Högsta domstolen.

Vi är varken politiker eller oppositionella, varken maffian eller en grupp polare som försvarar sina privilegier. Det är vårt ansvar att försvara rättsstaten. Vi tjänar alla medborgare, oavsett om de kommer från vänster eller från höger, sade hon.

Gersdorf menade att Konstitutionsdomstolens öde är ett lackmuspapper på vad som händer med Polen, och varnade för regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) nya och i hemlighet utarbetade domstolsreform.

Professor Marek Safjan, Konstitutionsdomstolens förre ordförande och numera domare i EU:s Rättstribunal, talade kritiskt om politiseringen av domartillsättningar, om censuren av Konstitutionsdomstolens beslut samt om makthavarnas hot och attacker mot ett flertal domare.

Det polska domarväsendets nestor, professor Adam Strzembosz konstaterade att han med stor oro ser på vad som händer i Polen. Han uppmanade alla att upprätthålla den tredelade makten.

Under Rundabordssamtalen 1989 protesterade ingen mot beslutet att domare i det framtida Polen skulle vara oberoende av den politiska makten, sade Strzembosz. Nu ser vi hur man undergräver Polska domarsamfundets befogenheter. Det är ytterst oroande att den styrande makten vill besluta om vem som ska vara domare och vem som ska bli befordrad.

Drygt tusen deltagare från hela landet och ytterligare några från utlandet, bland annat Ungern, kom till kongressen som var den mest välbesökta sedan 1989.

Inbjudna representanter för regeringen lyste däremot med sin frånvaro. Varken justitieministern/riksåklagaren Zbigniew Ziobro, premiärminister Beata Szydło eller president Andrzej Duda fann tid för att närvara vid Kongressen.

Därmed kan man konstatera att regeringen slår dövörat till när det gäller domarnas uppmaning. Vi har nu en öppen konflikt mellan rättsväsendet och regeringen.

Domarna är väl medvetna om sitt ansvar för Polens framtid. Det är just domarna som bär den tyngsta bördan i tider då PiS-regeringen blockerar Konstitutionsdomstolen och därigenom försöker ändra på författningen. De vet mycket väl att den konstitutionella tredelningen av makten kommer att respekteras bara om de själva respekterar den och agerar i enlighet med grundlagen.

Dorota Tubielewicz Mattsson