Drivkrafter som styr människans handlande

MarodörerArtur Szulc
Marodörer, medhjälpare och mördare
Katolska och judiska polacker i nazisternas tjänst 1940–43
Sivart förlag, 2012

Artur Szulc har tidigare någonstans kallat sig själv ”polsk patriot”. I förordet till sin nya bok Marodörer, medhjälpare och mördare, känner han ett behov av att klargöra att han inte är antipolsk eller antisemit. Ämnet är nämligen laddat och kontroversiellt: polacker, katolska och judiska, som på olika sätt och i varierande utsträckning samarbetade med naziockupanterna under åren 1940–1943. Alltså verktyg, hantlangare, kollaboratörer, spioner, informatörer och angivare åt tyskarna. Han uppmärksammar också fall av utpressning och rofferi mot utsatta judar.

Artur Szulc.

Artur Szulc.

Szulc har en polemisk intention och vill kritiskt granska historiska sanningar och mytbildningar. Han bygger både på nyare polsk historieforskning och på omfattande egna studier av vittnesmål, dagböcker och arkivmaterial. Med sansade resonemang och argument ifrågasätter han många negativa generaliseringar, överdrifter och förenklingar. Han kommer bland mycket annat fram till att vissa klandervärda företeelser kanske varit marginella eller försumbara, men därmed inte harmlösa; de vållade enorm skada.

Även om Szulc är nonkonformist, är han inte revisionist. Han försöker att på ett nyanserat sätt beskriva hur människor under ockupation och dödshot kan eller rentav måste begå handlingar som får fruktansvärda konsekvenser för medmänniskorna. Överlevnadsinstinkten är förstås den viktigaste drivkraft som styr en människas handlande under sådana extraordinära förhållanden, men han pekar också på andra simpla motiv som penninglystnad, hämnd- och maktbegär, avundsjuka.

Själv tycker sig Szulc kunna göra en enda generalisering: huvuddelen av den katolska polska befolkningen varken hjälpte eller skadade judar. Man får komma ihåg att det under naziockupationen var strängt förbjudet och belagt med dödsstraff för polacker att gömma eller på något sätt hjälpa judar. Han påminner om att mer än 6 000 polska katoliker har belönats med hedersutnämningen ”Rättfärdiga bland nationer” av Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem — ingen annan nation har lika många ”rättfärdiga” som Polen. I andra världskrigets Europa var det nog också bara i Polen som det bildades en organisation, Zegota, vars enda syfte var att hjälpa judar och rädda dem från att dödas eller deporteras till utrotningslägren.

Szulc har med sin bok velat inbjuda till ”reflektion och förståelse kring en brutal verklighet där människor tvingades fatta fruktansvärda beslut och begå förskräckliga handlingar”. Han har lyckats. Krig och ockupation är inte grogrund för solidaritet och medmänsklighet.

Bo Bergman
journalist

Läs också anmälan av Artur Szulc övriga böcker:

Röster som aldrig tystnar
Tredje rikets offer berättar, 2006 >>

 

Med förtvivlans mod
Kampen för Polen 1939–45 (tillsammans med Mathias Forsberg) >>

 

I Stalins våld
Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939–41 >>