Duda och Tusk – bittra fiender

Tusk och Duda är bittra fiender. Collage: wB

Tusk och Duda är bittra fiender.
Collage: wB

Spänningarna mellan den nye presidenten Andrzej Duda och hans parti PiS (Lag och Rättvisa) å ena sidan och regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) och dess förra partiledare, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk å andra sidan, uppmärksammas i internationella medier. Webbplatsen politico.eu diskuterar på måndagen relationerna Duda–Tusk i en stor artikel.

När Duda i förra veckan svor presidenteden fanns inte Donald Tusk på plats, vilket väckte uppseende även utanför landet.

Han var inte bjuden, säger Tusks talesperson. Om den nye presidenten beslutar att inte bjuda in Tusk till ceremonin, respekterar han naturligtvis det.

Tidigare premiärministrar och presidenter förutsätts komma utan att vara särskilt inbjudna, svarade Dudas kansli.

Men enligt nyhetsbyrån PAP fick både tidigare presidenter och premiärministrar, som Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek och Kazimierz Marcinkiewicz, en inbjudan.

Tusk har överhuvudtaget inte tagit kontakt med president Duda sedan han tillträdde, säger Dudas talesperson Marcin Kerdyna till politico.eu. Han är dessutom den ende politiker som inte gratulerat presidenten!

Men Tusk gratulerade – fast bara på Twitter. Däremot skrev han gratulationsbrev till både Finlands nye premiärminister Juha Sipilä och David Cameron i Storbritannien, konstaterar politico.eu.

Tusk har under sin tid som regeringschef varit pragmatisk och kompromissinriktad. Resultat har varit viktigare än ideologiska visioner. Duda vill i sin retorik vara Tusks motsats, påpekar en annan internetsajt, 300polityka.pl. Duda säger att Polen från och med nu bestämt ska försvara polska intressen i EU, medan Tusk varit angelägen om att Polen ska smälta in i gemenskapen för att på så sätt få större inflytande i unionen.

Under den närmaste framtiden kan man se fram emot minst fem rejäla politiska konfrontationer, skriver politico.eu.

Först parlamentsvalet i oktober. Om PO förlorar kommer de framgångar Polen uppnått under Tusks tid vid makten 2007–2014 att gå om intet.

Därefter kommer den globala klimatkonferensen i december. Om Duda spräcker EUs enade front mot koldioxidutsläppen kan det skada Tusk, samtidigt som Duda får poäng på hemmaplan.

Den tredje stötestenen kan bli de brittiska kraven på att omförhandla avtalen med EU. Premiärminister David Cameron aviserar också tuffare krav mot invandrare, och 700 000 polacker i Storbritannien känner sig utpekade som en stor belastning för landet. Men Duda kan också komma att begära omförhandling – i koldioxidfrågan. Och som EU-skeptiker är Duda och PiS inte särskilt intresserade av den fria rörligheten, de vill ha hem utlandspolackerna.

Den fjärde stridsfrågan är Polens anslutning till euron. För Tusk och PO har det varit självklart att Polen ska gå med i eurozonen – så snart det är gynnsamt för landet. Duda och PiS premiärministerkandidat Beata Szydło tycker tvärtom – det ska dröja tills polska löner är i paritet med Västeuropas.

Sist men inte minst kommer frågan om Tusks omval till ordförandeposten i Europeiska Rådet om ett par år. Om Tusk vill fortsätta en period till behöver han Polens stöd i ordförandevalet. Premiärministerkandidaten Szydło har redan sagt att det inte är självklart att Polen kommer att stödja Tusks kandidatur.
Men då skulle Tusk ha gott om tid att arbeta med att störta Duda. (politico.eu och wB 10 aug 15)