Duda vill rösta om grundlag och flyktingar

Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Jag anser att vi ska ha två folkomröstningar, den ena om grundlagen och den andra om flyktingar. Det säger president Andrzej Duda till tidningen SuperExpress.

Han menar att det finns ett tiotal frågor som polackerna bör ta ställning till. Det handlar om presidentens roll – ska den stärkas eller vara mer symbolisk? Ska den nya pensionsåldern skyddas i grundlagen – det gick att sänka den med enkel majoritet och det går lika lätt att höja den.

Jag tänker mig kanske tio frågor till där folket själv får bestämma hur de vill att grundlagen ska se ut, säger Duda. Den en grundlag vi har idag har skrivits av en elit i samhället, jag menar att polackerna själva ska tala om hur de vill ha det, Formuleringarna får naturligtvis juridiska experter sköta.

Duda säger också att maktfördelningen mellan presidenten som landets ÖB och försvarsministern måste klargöras och att presidentens ställning bör bli starkare i den frågan. I våras tog han strid mot försvarsminister Antoni Macierewicz som inte ens informerade landets ÖB/president i förväg om sina planer – en maktkamp som ogillades av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) aviserade redan i valkampanjen 2015 att grundlagen skulle komma att ändras, och efter konflikten med Konstitutionsdomstolen och EU om rättssäkerheten i Polen har den avsikten vuxit sig än starkare. PiS vill inte ha några hinder för att genomföra sin politik – den goda förändringen – som går ut på att stärka det nationella självbestämmandet och hylla landets ärorika historia. Den nuvarande grundlagen utformades i början på 1990-talet tillsammans med Venedigkommissionen, som bildades inom Europarådet för att hjälpa de forna öststaterna till ett demokratiskt styrelseskick.

Folkomröstningen om grundlagen borde kunna hållas på självständighetsdagen den 11 november, det ger omröstningen en symbolisk dimension, anser Duda.

Vi bör också folkomrösta om flyktingar, menar Duda, lämpligen samtidigt med parlamentsvalet 2019.

Den nuvarande regeringen accepterar inte omlokalisering av flyktingar till Polen, men vi vet inte vem som vinner nästa val till parlamentet, säger presidenten. Och då är det lämpligt att polackerna i det valet också talar om vad de anser om flyktingar. Jag har redan talat med talmannen om detta.

Som läget är idag, med en klok politik, är Polens säkerhet inte hotad, menar Duda. Och vi beviljar stöd till flyktingar i enlighet med gällande föreskrifter. Däremot vill polackerna inte tvingas att importera flyktingar. (SuperExpress 12 juni 17)