– Dudas starka band till PiS är hans största problem

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Antoni Dudas roll i konflikten om Konstitutionsdomstolen och hans starka band till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är det som ligger honom mest i fatet. Det säger statsvetaren Ewa Marciniak i en utvärdering av Dudas första år vid makten, till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Under valkampanjen förra våren talade Duda om behovet att bygga en politisk gemenskap, att riva ner murarna mellan partierna, och det gav honom många röster. Men nu uppfattas han som för hårt bunden vid PiS, och det gör att polackerna är kluvna i sin inställning till presidenten, säger dr Marciniak.

I den senaste mätningen från opinionsinstitutet Cbos säger nästan 40 % att de har förtroende för Duda, men lika många säger att de misstror honom. Marciniak anser att en av de viktigaste anledningarna till misstron är hans agerande i lagstiftningsfrågor. Duda har inlagt sitt veto mot lagar som antogs av det förra parlamentet och väntade på underskrift av den nye presidenten, och han säger ja till allt som beslutas av regeringspartiet.

Presidentens agerande i konflikten om Konstitutionsdomstolen är utan tvekan ett problem, konstaterar Marciniak. Det är också en av de frågor som splittrar väljarna och man kan inte säga att Duda här bygger upp någon politisk gemenskap.

Nu ska ju inte det första året bli avgörande för hur hela hans period som statschef ska bedömas, han håller på och lär sig rollen som president. Många presidenter har via sina nära kontakter med partierna skaffat sig en överblick av den politiska situationen, menar Marciniak. För de flesta är presidentskapet kulmen på den politiska karriären, men för Duda är det tvärtom. Han har ringa erfarenhet av sådant som andra presidenter lärt sig tidigare genom att delta i det politiska livet. Det skulle kunna vara bra för honom om ett annat parti än PiS, alltså inte hans eget parti, som satt vid makten. Då skulle han ha möjlighet att påverka och öppna upp för den bredare gemenskap han pläderade för under valkampanjen.

Presidenten har ju också många andra uppgifter som bidrar till hur man uppfattar honom i rollen som statschef, han håller tal, han gör besök, han deltar i ceremonier, påpekar Marciniak. Att han på eget initiativ hjälpte till med uppläsningen av de stupade i Warszawaupproret den 1 augusti, blev för många ett exempel på mänskliga egenskaper, som uppskattas av väljarna. (Dziennik Gazeta Prawna 5 aug 16)