Scandinavian-Polish Chamber of Commerce

Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) grundades 2004 när fyra organisationer från de skandinaviska länderna slog ihop sina påsar. Det var Finnish Trade Guilt, Norwegian Business Forum, Swedish Business Club och Danish-Polish Chamber of Commerce.

Kaare Nordbo, SPCC:s representant i Västpommern

– PCC har idag 340 medlemmar, företag från Skandinavien som etablerat sig i Polen, berättar Kaare Nordbo, som är SPCC:s representant i Västpommern. I mars 2009 öppnade SPCC an avdelning i Szczecin med blygsamma sexton medlemmar. Idag, arton månader senare, har den siffran fördubblats.

Organisationen verkar för sund konkurrens, transparens, jämlikhet, miljö och socialt ansvar. Man vill vara en plattform för networking, kunskap och erfarenhetsutbyte, social integration bland medlemmarna. SPCC samarbetar med ambassaderna och affärsorganisationer, och informerar om skandinaviska företag på den här marknaden.

I augusti i år öppnades också ett kontor i Öresundsregionen.

– Det är betydligt fler danska än svenska företag i regionen, säger Kaare Nordbo, och SPCC vill gärna att även svenska investerare ska förstå fördelarna med att etablera sig i Västpommern.

SPCC >>

Investor’s Assistance Center >>