En enkel pojke från landet är redo att bli helgon

När fader Jerzy Popieluszko 1984 blev ihjälslagen av kommunistregimens hemliga polis väckte det ett enormt uppseende, både i Polen och utomlands. Popieluszko var Solidaritets präst, och avsikten var att skrämma de upproriska till tystnad. I dagarna har han saligförklarats – ett steg på vägen till helgonstatus.

Gunnel Arbin berättar på sitt personliga sätt om mordet och om vad som krävs för att bli helgon.

Efter tjugosex år blev den länge väntade saligförklaringen av fader Jerzy Popieluszko verklighet. I en högtidlig procession fördes hans kvarlevor genom Warszawas centrum till själva ceremonin på Pilsudskiplatsen, det torg vars namngivning avspeglar en stor del av Polens historia. Det har hetat alltifrån Sachsiska platsen, till ära för August den starke, kurfurste av Sachsen, till Adolf Hitler Platz under den tyska ockupationen, för att slutligen under den kommunistiska tiden få namnet Segerplatsen. På brottsplatsen, där den modige prästen misshandlades till döds på väg till Torun från Bydgoszcz i norra Polen, restes ett kors där människor lade ner blommor.

I själva verket dödades flera katolska präster av ”okända gärningsmän” under kommuniståren, men detta mord väckte störst uppmärksamhet. Mördarna var tre officerare från den polska kommunistiska säkerhetspolisen (UB) och de blev fast nästan genast och ställda inför rätta. Begravningen bevistades av hundratusentals människor som lyssnat till eller hört talas om Popieluszkos ”Mässor för fosterlandet”.

Nu bars i processionen en ikonliknande bild av prästen, vars milda drag skilde sig starkt från det ohyggliga fotot av hans döda kropp, när den fiskades upp ur en vattenreservoar.  Mordet på Popieluszko den 20 oktober 1984 var tänkt att tysta honom och skrämma anhängarna till Solidaritet som ju var starkt förbundet med katolska kyrkan. Men hans chaufför, Waldemar Chrostowski, som var gammal brandsoldat, lyckades ta sig ur hemliga polisens bil och kunde genast ange mördarna, tre officerare ur UB. Grzegorz Piotrowski, Leszek Pekala och Waldemar Marek Chmielewski blev därför arresterade bara fem dagar senare och tillsammans med en överordnad Adam Pietruszka dömda till långa fängelsestraff i en domstol i Torun i februari 1985. Om högre befattningshavare, som dåvarande inrikesministern Czeslaw Kiszczak, gett order om likvideringen har aldrig gått att fastställa.

När jag gick min första polska sommarkurs vid Warszawas universitet i september 1988, besökte jag givetvis S:t Stanislaw Kostka-kyrkan i Zoliborz, där han hållit sina gudstjänster. Framför kyrkan låg hans grav, som var av gränsad med stenar som bildade Polens gränser. Och strax innanför grinden var ett tjockt vitt streck målat på asfalten med överskriften: Czuwamy (Vi håller vakt). Frivilliga från Solidaritet höll vakt natt och dag av oro för att regimens utsända skulle skända graven.

Nästa år hade vakten tagits bort. Solidaritet hade segrat och på kyrkans anslagstavla kom upp en uppmaning om förböner för fader Jerzy som förberedelse till hans saligförklaring. Genom att tala med människor som träffat honom hörde jag detaljer om hans liv. ”Övervinn ont med gott”, lydde också hans valspråk och han såg till att de poliser som vaktade på torget under hans mässor bjöds på varmt kaffe under sina vaktturer i kylan.

En banderoll med orden ”Övervinn ont med gott” bars också i processionen, och ett annat baner framhöll att Jaroslaw gjort just detta. Den som avses är den överlevande tvillingen Jaroslaw Kaczynski, som kandiderar i presidentvalet den 20 juni.

Att bli saligförklarad är ingen enkel procedur. Minst ett underverk krävs, dvs. att en människa som bett om den dödes förbön blir mirakulöst botad från sjukdom utan att detta kan förklaras medicinskt. Att detta skett vet vi ännu ingenting om men i en publikation som gavs ut av Nationella Minnesinstitutet återges ett eventuellt underverk. För några år sedan berättar pappan till ett av de barn som prästen döpte, att dottern sett prästen hålla hennes hand under en operation. Hon hade inga personliga minnen av honom, då han mördats kort efter dopet

En saligförklaring innebär att personen får vördas av den lokala kyrkan och att hans eller hennes kvarlevor grävs upp, undersöks och bisätts i en annan helgedom. Så verkar också ha skett i fallet Jerzy Popieluszko, som överförs till Guds försyns kyrka i Warszawa, som är tänkt att bli ett polskt panteon.

Skall saligförklaringen efterföljas av en helgonförklaring, krävs ytterligare ett underverk. Då blir fallet föremål för en förhandling på högsta nivå i Rom, där en befattningshavare med namnet ”advocatus diaboli” (djävulens advokat) söker dra fram allt som talar emot helgonskapet. Lyckas han inte blir kandidaten förklarad för helgon av påven i S:t Peterskyrkan. Den enda svensk som blivit förklarad för helgon är den heliga Birgitta och det var för över 600 år sedan.

Kanske lyckas det för Jerzy Popieluszko, en enkel pojke från landet, som inte fick tillräckligt stöd av kyrkans ledning i Polen då han levde.

Gunnel Arbin