Ett ögonblick Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Warszawa …

Du tillträdde som ambassadör den 27 juni 2011, några dagar före invigningen av det polska EU-ordförandeskapet. Hur har Polens roll inom EU utvecklats under de år som gått sedan dess?

Pappaledighet har jag ofta fått berätta om för polackerna, säger Sveriges ambassadör i Warszawa, Staffan Herrström.  Foto: Hans Bjernby.

Pappaledighet har jag ofta fått berätta om för polackerna, säger Sveriges ambassadör i Warszawa, Staffan Herrström.
Foto: Hans Bjernby.

Polen har blivit en allt viktigare och alltmer inflytelserik aktör inom EU. Fler och fler får upp ögonen för Polens framgångsrika modernisering, och många har – särskilt i dessa kristider – känt ett starkt behov av den energi och entusiasm för europeisk integration som Polen idag representerar. Det folkliga stödet för EU i Polen är kompakt. Polens framgångsrika ordförandeskap och skickliga koalitionsbyggande inom EU tror jag också har bidragit.

Under statsbesöket i maj 2011, strax innan du anlände till Polen, undertecknades en deklaration om ett starkare samarbete mellan Sverige och Polen på strategiskt viktiga områden. Vad har hänt sedan dess?

Mycket – och allt mer för varje månad som går. Östpolitiken är ett talande exempel. EU:s östliga partnerskap var ett gemensamt initiativ från våra bägge länder, och vi har fortsatt att driva det framåt tillsammans. Våra utrikesministrar har gjort gemensamma resor, och vi har kommit med gemensamma förslag t.ex. om hur Moldavien och Georgien som kommit längst ska kunna stödjas. Sverige bidrog till att det polska förslaget om ett europeiskt institut för demokratibistånd, European Endowment for Democracy, kunde förverkligas. Det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet blir allt tätare. Vi arbetar nära varandra för att utveckla EU:s Östersjöstrategi. När deklarationen sågs över i höstas adderades ett antal nya frågor t.ex. ICT, jämställdhet samt bekämpande av rasism och diskriminering. Och alldeles nyligen har svenska erfarenheter av ett effektivt trafiksäkerhetsarbete efterfrågats.

Varje gång jag träffar de svenska respektive polska kontaktpersonerna för samarbetet på olika ministerier blir jag glatt överraskad över vad jag hör. En bra illustration till tätheten i samarbetet är alla besök – t.ex. ministrar, statssekreterare, ÖB, riksdagsutskott och utredningar – som äger rum i bägge riktningar.

Är vi överens om allt?

Nej, naturligtvis inte men på flertalet områden faktiskt. Klimatpolitiken är förstås ett undantag. Men det är ändå en fråga där jag vet att våra ministrar har haft en fruktbar dialog och de arbetade nära tillsammans under FN:s klimatkonferens COP19 i Warszawa i höstas. Ett uppmuntrande exempel är att Polen efter en svensk förfrågan valde att ansluta sig till den internationella koalitionen mot kortlivade klimatpåverkande substanser (som t.ex. metan). Ambassaden arbetar också sedan många år för att sprida svenska erfarenheter av energieffektivisering, förnybar energi samt återvinning och förbränning av avfall. Det börjar ge resultat.

Vad skulle du vilja se mer av?

Mer av det mesta. Mer handel. Den har fördubblats sen 2004 men det finns fortfarande en stor potential om vi jämför t.ex. med de baltiska staterna och Tyskland. Jag hoppas få se ännu fler svenska företag som söker sig till Polen. Konkreta affärer där bl.a. svensk miljöteknik kommer till praktisk användning i Polen. Mer samarbete på regional och lokal nivå. Och så förstås en ännu större turism i bägge riktningar.

Vad har du själv koncentrerat dig på?

Sverigefrämjandet i vid mening. Vi hade Öppet hus på ambassaden med omkring 700 besökare, i huvudsak polacker, den 6 juni förra året. Vi har arbetat intensivt med att dela med oss av svenska erfarenheter av jämställdhet mellan kvinnor och män, inte minst mot bakgrund av den polska debatten om hur man ska kunna göra det lättare att förena förvärvsarbete och familjeliv. Jag försöker ha så mycket kontakter som möjligt med svenska företag och har deltagit en hel del i Business Swedens arbete bl.a. vad gäller skog, sjukvård, trafik, mode och livsmedel. De gör ett alldeles utmärkt jobb under Daniel Larssons ledning.

Jag vill gärna nämna vår satsning på sociala medier, eftersom jag tycker den blir allt viktigare och ger allt bättre resultat. Ambassaden finns sen länge på Facebook där vi nu har över 6100 följare. Twitter har blivit en allt viktigare kanal till opinionsbildare som ambassaden, flera medarbetare och jag själv använder oss av. Jag skriver också en blogg på engelska ungefär en gång i veckan. De här kanalerna gör att vi både kan informera om Sverige, både om svensk kultur och om Sveriges syn på prioriterade politiska frågor såsom vikten av frihandel (inte minst förhandlingarna nu med USA) för EU:s ekonomiska tillväxt.

En annan central uppgift för varje ambassadör är att följa och rapportera om inrikespolitiken i stationeringslandet. Det var parlamentsval strax efter att jag kom, och nu har vi en period på drygt 1,5 år med fyra olika val framför oss. Till Europaparlamentet allra först den 25 maj.

Och så har lektionerna i polska (varje dag jag är i Warszawa) tagit en hel del tid – och varit oerhört givande. Jätteroligt att nu kunna läsa mera själv i tidningarna och föra en del informella samtal på polska.

Hur ser Polen på Sveriges utveckling?

I stort är Sverigebilden väldigt positiv – och har varit så länge. Att det har gått så bra ekonomiskt för de nordiska länderna på senare år bidrar. Hade vi varit kvar i det tidiga 90-talets krisläge så hade intresset för svenska lösningar självklart varit lägre. Jag får ofta berätta om de strukturreformer som genomfördes i stor politisk enighet under 90- och 00-talen och som lagt grunden till vår jämförelsevis starka ekonomi idag. Detsamma gäller förstås våra miljölösningar där vi exempelvis kan visa att avfall kan förvandlas från ett problem till en resurs och bidra till energiförsörjningen.

Ambassadens öppna hus lockar många besökare. Staffan Herrström berättar om Sverige och svarar på frågor.  Foto: Piotr Dziubak.

Ambassadens öppna hus lockar många besökare. Staffan Herrström berättar om Sverige och svarar på frågor.
Foto: Piotr Dziubak.

Jämställdhetsfrågan är ett annat intressant exempel. I Sverige har vi en hög kvinnlig förvärvsfrekvens och samtidigt relativt höga födelsetal. Det väcker stort intresse eftersom Polen har betydande demografiska utmaningar framför sig. Pappaledighet har jag fått berätta mycket om …

Sen tror jag knappast man kan överskatta de svenska företagens betydelse för Sverigebilden, inte minst IKEA förstås. Detsamma kan sägas om kulturen: svensk film, svensk musik, svensk litteratur. Det svenska deckarundret är väldigt synligt här.

Hur är det att leva och bo i Polen för dig och din familj?

Fantastiskt. Våra två vuxna döttrar bor i Sverige nu men har med stor glädje firat de tre senaste jularna med min fru Karin och mig i Warszawa för att vi alla trivs så bra här. Warszawa är inte grått utan grönt – det är extra tydligt för oss som bor nära både Łazienki-parken och Pole Mokotowskie där jag för övrigt brukar springa på helgerna. Och så finns det, som jag tror alla läsare av denna bulletin väl vet, så oerhört mycket att se i Polen. Kraków är ju en pärla men varje större stad vi besöker har sin speciella charm. Jag får ofta frågan om vilken jag tycker bäst om och har märkt att jag ger olika svar nästan varje gång eftersom det är så svårt att välja.

Är det något som du inte trivs med?

Det finns mer att göra åt trafiksäkerheten. Vägarna börjar bli bättre och det tror jag kommer att hjälpa. Olycksstatistiken börjar gå ner. Men det gäller också att ändra attityderna. Jag hoppas att vi kan samarbeta mer på det området, för det behövs.

 Intervjuare:
Hans Bjernby