EU ger Polen fem dagar att lösa KD-konflikten

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolens byggnad. Foto: wikipedia.

Om inte Polen måndagen den 23 maj kan visa tecken på betydande framsteg vad gäller lösningen av den konstitutionella krisen, så har EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans, av Kommissionärskollegiet bemyndigats att anta det förslag till rättsstatligt yttrande som kollegiet diskuterat idag.

Det skriver EU-kommissionen i ett yttrande på onsdagen. De polska myndigheterna har sedan två veckor på sig att inkomma med synpunkter. Utifrån dessa synpunkter går kommissionen vidare med en konstruktiv dialog med den polska regeringen för att hitta lösningar på de problem som anges i yttrandet. Om problemen inte blivit nöjaktigt lösta inom rimlig tid kan kommissionen utfärda en rekommendation, skriver EU-kommissionen, som nu alltså tröttnat på att ingenting händer på den konstitutionella fronten i Polen.

Konflikten började efter parlamentsvalet den 25 oktober, då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick egen majoritet. Parlamentet inledde med att upphäva det förra parlamentets val av fem nya domare till Konstitutionsdomstolen (KD) och i stället välja fem ur de egna leden, som omedelbart svors in av president Duda.

KD granskade beslutet och fann att tre av den förre regeringens domare hade rätt att tillträda sina platser i domstolen, men att de två andra inte var utsedda på ett korrekt sätt. PiS svarade med ett tillägg till lagen om Konstitutionsdomstolen, som innebar att domstolen inte längre var en oberoende myndighet vars beslut inte kunde överklagas. I stället sorterades domstolen in under justitieministern som också fick möjlighet att vid behov döma ledamöter till disciplinstraff.

Domstolen granskade tillägget och fann att det var oförenligt med grundlagen. Och därmed gick situationen i stå. PiS anser att domstolen ska rätta sig efter beslut som fattats av regering och parlament. Domstolen anser att PiS bryter mot grundlagen.

I januari beslöt EU-kommissionen att inleda en granskning av rättsäkerheten i Polen, och för att ta udden av kritiken bjöd utrikesminister Witold Waszczykowski in Europarådets rådgivande organ Venedigkommissionen till Warszawa för att studera läget. Till regeringens uppenbara förvåning såg också Venedigkommissionen tecken på att rättssäkerheten och demokratin är i fara.

Regeringen beslöt då att Polens två ledamöter i Venedigkommissionen, Hanna Suchocka och Krzysztof Drzewicki, inte skulle få sina förordnanden förlängda.

I april uppmanade Frans Timmermans regeringen i Warszawa att acceptera KDs utslag för att komma ur den låsta situationen. De förslag som PiS lagt fram för att lösa krisen har mötts av kalla handen från oppositionen, och nu har kommissionen alltså beslutat att gå vidare i frågan. I bakgrunden finns hotet om sanktioner mot Polen, som är det enda maktmedel EU har i den här situationen. Samtidigt kan man knappt utfärda sanktioner mot Polen utan att ingripa mot inskränkningen av demokrati och mänskliga rättigheter i Ungern. (PO och wB 18 maj 16)