EU-kommissionen kritisk till KD-ändringar

Konstitutionsdomstolens emblem. Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolens emblem.
Foto: wikipedia.

De ändringar i lagen om Konstitutionsdomstolen (KD) som parlamentet antog på fredagen väcker nya farhågor, säger EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas. Flera av de viktiga problem som både EU-kommissionen och Venedigkommissionen pekat på har inte åtgärdats, och kommissionen kommer inom kort att överväga ytterligare åtgärder mot Polen.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans följer noga lagstiftningsarbetet i Polen och informerade på onsdagen övriga kommissionärer, säger Schinas.

I december antog parlamentet, där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har egen majoritet, en ny lag som förändrade Konstitutionsdomstolens sammansättning och arbetssätt. Domstolen, som ska pröva om ny lagstiftning stämmer med författningen, underkände lagen. Regeringen ryckte på axlarna. Presidenten, själv jurist, hävdade att domstolen ska rätta sig efter vad parlamentet beslutar. Den förr så mäktiga Konstitutionsdomstolen lamslogs.

Förfarandet kritiserades av både EU och USA. EU-kommissionen inledde en granskning av rättssäkerheten i Polen och kom liksom senare också Venedigkommissionen fram till att demokratin och de mänskliga rättigheterna i landet är hotade. Man påpekade att länder som går med i EU också har accepterat att följa de demokratiska reglerna.

Det är bara åsikter, det är ingenting som påverkar de beslut som fattas i Warszawa, sade premiärminister Beata Szydło.

Men när det började dra ihop sig till Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli fick polackerna en förvarning om att president Obama skulle ta upp frågan om Konstitutionsdomstolen med president Andrzej Duda.

Snabbt tog man fram ett förslag med smärre justeringar som röstades igenom dagen före Obamas ankomst.

Kosmetiska förändringar, ansåg oppositionen.

Venedigkommissionen, som nu har ögonen på Polen, meddelade att man inte avsåg att bedöma den nya versionen av lagen förrän den var färdigbehandlad. Ett beslut i parlamentet ska godkännas av senaten och regeringen insåg nu att senaten borde begära om ytterligare justeringar. I slutet av förra veckan klubbades de av senaten anbefallda korrigeringarna. Regeringen anser att man gått kritikerna till mötes på flera viktiga punkter. Nu väntar bara presidentens underskrift.

Men EU-kommissionen känner sig inte lugnad och kan nu alltså komma att trappa upp åtgärderna mot Polen. I sista hand kan polackerna gå miste om sin rösträtt i ministerrådet, men för det krävs att alla medlemsländer är eniga, och Ungern har tidigt sagt ifrån att det inte kommer på frågan. (TVP och wB 25 juli 16)