EU skärper tonen mot Polen

EUs vice ordförande Frans TImmermans. Foto: Nederländernas UD, wikipedia.

EUs vice ordförande Frans Timmermans.
Foto: Nederländernas UD, wikipedia.

EU-kommissionen är kritisk till lagen om Konstitutionsdomstolen, KD, även i dess senaste utformning. Flera nyckelpunkter är olösta, skriver kommissionen i de rekommendationer man tagit fram till den polska regeringen.

Trots den dialog som förts med de polska myndigheterna sedan början av året uppfattar EU-kommissionen att de viktigaste problemen, de som hotar rättssäkerheten, inte har lösts i den nya lagen, sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans på onsdagen. Vi är eniga om att ändringarna går åt rätt håll, man har släppt kravet på 2/3 majoritetsbeslut, men nyckelfrågor som publicering och tillämpning av domar och utnämningen av nya ledamöter är fortfarande olösta.

EU anser att det finns ett i systemet inbyggt hot mot rättssamhället i Polen, och har därför efter ännu en diskussion om den konstitutionella krisen utfärdat rekommendationer för hur myndigheterna bör agera, sade Timmermans. Vi rekommenderar regeringen att offentliggöra och fullt ut verkställa Konstitutionsdomstolens utslag vad gäller val av nya ledamöter, liksom att offentliggöra och tillämpa det utslag där domstolen slagit fast att lagen om Konstitutionsdomstolen strider mot grundlagen. Vi rekommenderar att utslagen i fortsättningen publiceras automatiskt och att myndigheterna förvissar sig om att varje förändring som vidtas tar hänsyn Venedigkommissionens yttrande och domstolens tidigare utslag.

När det gäller lagen som antogs den 21 juli vänder vi oss till de polska myndigheterna som har garanterat att KD ska granska dess överensstämmelse med grundlagen. Vi ber också myndigheterna inom tre månader meddela vilka åtgärder som kommer att vidtas, sade Timmermans.

EU har alltså nu gått över till steg 2 i den rättsstatsmekanism som inleddes i januari. Dess sista steg är att frånta Polen dess rösträtt i ministerrådet, men då krävs att alla medlemsstaterna är eniga, och Ungern har redan förklarat sig lojalt med regeringen Szydło och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att konflikten utlöstes när den förra regeringen utsåg fem nya ledamöter till domstolen. PiS accepterade inte valet och utsåg i stället egna ledamöter. Dessutom röstade regeringspartiet igenom en ny lag om Konstitutionsdomstolen, där de tidigare så mäktiga domarna i praktiken fråntogs sitt oberoende.

Domstolen ansåg att regeringspartiet handlat i strid med grundlagen, men det har inte vunnit laga kraft eftersom regeringen vägrade att publicera utslaget. Efter nationella och internationella protester tog PiS fram ändringar till lagen som sedan antogs lagom till president Obamas besök i Warszawa. De ändringarna är alltså inte tillräckliga och EU-kommissionen upprepar de viktiga punkter som måste anpassas till EUs demokratiska värderingar.

Utrikesdepartementet kom också med ett uttalande på onsdagen.

I den nya lagen om Konstitutionsdomstolen, som nu har nu nått slutskedet i lagstiftningsprocessen, införs en rad ändringar som är helt i linje med de europeiska normerna och med Venedigkommissionens rekommendationer, skriver departementet. EU-kommissionens rekommendationer kommer alldeles för tidigt, redan innan den nya lagen har trätt i kraft, vilket visar att kommissionen är på väg att förlora sin auktoritet. (Gazeta Wyborcza, Polskie Radio och wB 27 juli 16)