Europas sista urskog och dess skygga invånare

Den unga visenten betar fridfullt i gräset utan att ta notis om besökarna. 

Europas sista urskog, Puszcza Białowieska, eller Białowieża som den ofta kallas, breder ut sig i ett område med en fjärdedel i Polen och resten i Vitryssland. Puszczan, som finns med på Unescos världsarvslista, är en rest av de urskogar som en gång täckte stora delar av Mellaneuropa och har stora bestånd av vilda djur och en unik flora. Många av de gamla träden står kvar sedan urminnes tider.

Mest känt är Białowieża för sina visenter, som utrotades under första världskriget men har återinplanterats och nu kan beskådas i sin rätta miljö.

Vildsvinen vilar i skuggan under träden.

På 1400-talet var puszczan de polska kungarnas egen jaktmark och efter Polens delningar hade den ryske tsaren tillgång till det magnifika viltbeståndet.

Under första världskriget avverkade tyskarna delar av skogen och jagade bison, och 1918, när Polen blev fritt igen, blev delar av urskogen nationalreservat. Man försökte då återskapa bisonstammen och importerade djur från djurparker i Europa. När andra världskriget bröt ut blev Hermann Göring intresserad av det unika området och beslöt att skapa världens största jaktreservat.

Samtidigt blev skogen ett gömställe för ryska partisaner och förband ur Hemmaarmén, Armia Krajowa.

Efter andra världskriget hamnade största delen av puszczan i Vitryssland. Det som blev kvar i Polen blev dels nationalpark, dels skog som skulle förvaltas av statliga Nationalskog. Tidvis har det bedrivits ren rovdrift, och även idag står striden het om vad som får avverkas av myndigheten.

Idag finns flera hundra visenter i Puszcza Białowieska. Området var länge både obebott och oexploaterat. Därför finns en stor artrikedom av både växter och djur. Symbolen för Białowieża är visenten, men här finns också varg, lo och vildsvin. Många sällsynta arter har fått en fristad här: tretåig hackspett, svart stork, trana och lappuggla. Bland de mer udda djurarterna finns också flera spindelarter, ett tjugotal blodiglar och en hel rad olika fladdermöss.

Guiden Ewa Zin vet det mesta om Puszcza Białowieska.

Att vandra runt med en guide som med stor inlevelse berättar om nationalparken och dess skygga invånare är en upplevelse.

Text och foto:
Gunilla Lindberg