Fader Lemański i blåsväder igen

Prästen Wojciech Lemański fick för ett år sedan lämna sin församling sedan han fallit i onåd hos biskopen, Henryk Hoser. En anledning var hans kritiska uttalanden om hur kyrkan förhåller sig till provrörsbefruktning. Han blev följaktligen, trots församlingsmedlemmarnas protester, berövad sitt arbete som församlingspräst. Fader Lemański var dessutom en av endast två representanter för katolska kyrkan vid avtäckningen av minnesmonumentet i Jedwabne, där en grupp judar 1941 innebrändes av sina polska grannar.

Krönika. Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Fader Lemański har i sommar framträtt i samband med den populära musikfestivalen Przystanek Woodstock. Han har talat till festivalens unga deltagare om deras problem som biskoparna står oförstående inför. Han citerade sin professor från prästseminariet som sagt att innan det kan bli någon förändring måste den gamla generationen biskopar dö ut först. Vidare uppmanade han sina åhörare att i protest lämna kyrkan under mässan om det de hör från predikstolen strider mot deras djupaste moraliska övertygelser. När prästen i predikstolen kommer in på ekonomi eller politik hör det inte evangeliet till, menade han.

Hans uttalanden under festivalen möts återigen med hård kritik från kyrkan.

Ärkebiskopen Henryk Hoser rasar. Flera kommentatorer hävdar att det handlar om en personlig konflikt mellan Lemański och Hoser. Konflikten uppstod förra året då ärkebiskopen hade kritiska synpunkter på Lemańskis engagemang i den kristen-judiska dialogen. Det gick så långt, enligt fader Lemański, att ärkebiskopen undrade om han själv var omskuren.

Om vi lyckas bekräfta de skandalösa uttalanden som förmedlats av massmedia, kommer fader Lemańskis ovärdiga agerande att bemötas med skarpa reaktioner från den katolska kyrkans sida och han kommer att få ta konsekvenser av detta, säger kyrkans talesperson. Fader Lemański får inte och kan inte distansera sig från kyrkans läror och förneka sitt eget kall, sade ärkebiskopen Hoser under en presskonferens.

Om det är sant att fader Lemański har sagt till ungdomarna på festivalen att ”biskoparna måste dö ut”, om det är sant att han uppmanat de unga att lämna kyrkorna i protest mitt under en mässa, kommer han att ställas till svars. Ett sådant handlande är ovärdigt en katolsk själavårdare. Först måste naturligtvis frågan fader Lemańskis uttalanden verifieras, kan man läsa i en kommuniké från kyrkan.

Ärkebiskopen Henryk Hoser som är fader Lemańskis överordnade säger emellertid att kyrkan ännu inte fått tag i fader Lemańskis samtliga uttalanden som citeras av media.

Vi vill vara så objektiva som möjligt och bedöma hans agerande utifrån alla händelser och uttalanden. Vi måste ha en helhetsbild av hans uttalanden som är mycket överraskande med tanke på att det är en aktiv själavårdare som fällt dem, tillägger Hoser. Icke desto mindre hotas nu fader Lemański av suspendering, d v s avstängning från sitt arbete och förbud att utöva sitt prästerliga kall.

Kommentarerna i polska medier varierar. De mer konservativt profilerade medierna finner Lemańskis agerande minst sagt förvånande och tolkar det som ett sätt att uppmana ungdomar att fjärma sig kyrkan och kyrkans läror som ju inte får ifrågasättas i den katolska kyrkans hierarkiska struktur. De mer liberala och vänsterorienterade medierna ser fader Lemański som en kyrkans reformator i påven Franciskus anda, där diskussion, ifrågasättande och konstruktiv dialog med de troende är fullt berättigade.

Under tisdagseftermiddagen träffade fader Lemański sin biskop Henryk Hoser samt en biträdande biskop för ett tre timmars långt samtal. Efteråt mötte såväl fader Lemański som kyrkans talesperson journalisterna under en gemensam presskonferens.

Det blir ingen suspendering av fader Lemański, förklarade talespersonen och tillade: Han har berättat om sitt möte med ungdomarna på festivalen, om sitt engagemang i den kristen-judiska dialogen; ”vi har en happy end”.

Fader Lemański berättade å sin sida att han inte tänkte dra tillbaka någonting av det han sagt under festivalen.

Jag är ledsen om någon har känt sig sårad av mina ord, sa han. Ärkebiskopen lyssnade på min redogörelse om mitt arbete med den kristen-judiska dialogen och uttryckte sitt gillande för det. Ville bara bli oftare informerad om mina förehavanden på området, sade prästen.

Man kan ställa sig frågan om det är en tillfällig vapenvila mellan parterna eller om kyrkan äntligen har kommit till några djupare insikter om världen utanför kyrkans väggar.

Dorota Tubielewicz Mattsson