Fin orden till Ewa Teodorowicz-Hellman

Professor Ewa Teodorwicz-Hellman och ambassadör Michal Czyz vid ceremonin på polska ambassaden i Stockholm.

Professor Ewa Teodorwicz-Hellman och ambassadör Michal Czyz vid ceremonin på polska ambassaden i Stockholm.

Professor Ewa Teodorowicz-Hellman har tilldelats Kommendörskorset av Republiken Polens Förtjänstorden.

Framlidne president Lech Kaczynski beslöt i början  av 2010  att belöna Ewa Teodorowicz-Hellman för hennes över trettio år långa insats att sprida kunskap om Polen i Sverige och för hennes verksamhet för polska språket och den polska kulturen. Själva ceremonin ägde rum på polska ambassaden i Stockholm, där orden överlämnades av Polens ambassadör Michal Czyz.

Ewa Teodorowicz-Hellman är sedan många år engagerad i utvecklingen och främjandet av det polska språket i Sverige. Hon är författare till etthundrafemtio publikationer om polska språket, litteraturen och kulturen. Som är ansvarig för studier i polska vid Stockholms universitets Slaviska institution samarbetar hon med flera av Polens viktigaste högskolor, bland annat Universitetet i Warszawa, Schlesiska universitetet i Katowice samt Polska vetenskapsakademin.

Hon har också gjort stora insatser för forskningen kring det polska kulturarvet i Sverige från den svensk-polska krigsperioden. Sedan flera år har hon verkat för att kartlägga och katalogisera polska samlingar i landet. Tack vare hennes engagemang har polonica i Sverige uppmärksammats och blivit föremål för omfattande polonistisk forskning i Polen. Flera av skrifterna har efter konservering lagts in i den svenska biblioteksdatabasen där de nu är tillgängliga för forskare och allmänheten.

En polsk julsång från 1600-talet finns med i samlingen som svenska trupper tog med sig hem efter invasionen av Polen 1655. Texten har legat bortglömd på Skokloster i 350 år, men har nu tack vare Ewa Teodorowicz-Hellmans arbete tagits fram i ljuset och framfördes på flera konserter i december förra året.

För några månader sedan fick hon den svenska medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” som överlämnades till henne av Stockholms universitets rektor Kåre Bremer. (Polska Ambassaden i Stockholm, Stockholms Universitet och wB 28 april 10)