Födelsetalen stiger i Polen

I Polen föddes runt 16 000 fler barn under 2016 än 2015. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), tio månader efter införandet av det nya familjepolitiska programmet, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Familjeprogrammet 500+ trädde i kraft i april förra året och viktigast där är flerbarnsbidraget, som ger 500 złoty per barn och månad från och med andra barnet, vilket kraftigt har förbättrat ekonomin för många barnfamiljer.

Sammanlagt föddes 385 000 barn förra året, och familjeminister Elżbieta Rafalska räknar med 410 000–420 000 barn under 2017.

November är rentav en rekordmånad, och ökningen kommer att fortsätta de närmaste månaderna säger Rafalska. Statistiken visar att familjeprogrammet 500+ har gett ännu bättre resultat än regeringen förutspått.

En viktig anledning till det familjepolitiska programmet var befolkningsutvecklingen. De äldre lever längre och födelsetalen i landet sjunker. Många unga, ofta välutbildade, arbetar i andra länder där de också bildar familj. Förutom barnbidraget har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) dragit igång ett bostadsprojekt för barnfamiljer, Lägenhet+. Nu byggs enkla men prisvärda bostäder på offentligt ägd mark, där de svagaste ska ha förtur. Man har också sänkt grundavdraget, så att fler fattiga slipper betala skatt.

Avsikten med det familjepolitiska programmet är också att dämpa utvandringen och att locka hem polacker som bor och arbetar utomlands.

Däremot satsar PiS inte på daghemsverksamhet, när båda föräldrarna arbetar måste det finnas barntillsyn. När president Andrzej Duda lade fram förslaget om att sänka pensionsåldern påpekade han att många polska mor- och farmödrar säkert gärna lämnade arbetsmarknaden för att i stället kunna vara med barnbarnen.

Under de senaste decennierna har det varit vanligt att kvinnor slutat jobba när de fått barn. När barnen varit stora nog att klara sig själva har mödrarnas anknytning till arbetsmarknaden varit försvagad, och ofta det har funnits gamla och sjuka föräldrar som behövt hjälp. Men dagens pensionärer är friskare och lever längre – en tanke är att PiS räknar med att de ska lösa barntillsynsfrågan.

Färska undersökningar visar både att särskilt lågavlönade kvinnor stannar hemma med barnen eftersom deras ekonomi med det nya barnbidraget tillåter det; och att mor- och farföräldrar i Polen tar hand om sina barnbarn i större utsträckning än i de flesta andra EU-länder.

Samtidigt är familjeprogrammet en stor utgift i budgeten – närmare fyra miljoner barn beräknas få det nya barnbidraget. Den sänkta pensionsåldern innebär fler pensionärer som alla ska ha en pension på minst 1000 złoty i månaden (2345 svenska kronor). Pensionärer över 75 år har också i stor utsträckning fria läkemedel.

Trots att barnfamiljerna med hjälp av barnbidraget har höjt den inhemska konsumtionen ganska rejält blev den ekonomiska tillväxten lägre än väntat. De nya skatterna på banker och försäkringsbolag som skulle betala familjepolitiken har inte gett så mycket som beräknat och de utländska investeringarna har minskat.

Det familjepolitiska programmet ska utvärderas i mars, men trots att det kostar mycket kan PiS knappast återkalla det. Förhoppningsvis får regeringen lite mer fart på ekonomin under året. (Polskie Radio och wB 1 feb 17)