Forskarna i Breslau

Forskare som ansågs vara Tredje Rikets fiender berövades under Hitlertiden sina vetenskapliga titlar vid det tyska universitetet i Breslau. Sammanlagt drabbade det över 250 lärda. Nu vill det polska universitetet i Wrocław symboliskt hedra dem genom att ge dem titlarna tillbaka.

Siegfried Fischer kämpade vid olika fronter i första världskriget och belönades med järnkorset. 1917 försvarade han sin doktorsavhandling och blev efter kriget professor i psykiatri i Breslau.

Som jude utsattes han för repressalier i sitt nazistiska fosterland och sparkades ut från universitetet. När han ett år senare emigrerade till Panama berövades han sitt tyska medborgarskap och sin förmögenhet. Universitetet fråntog honom dessutom hans vetenskapliga grad.

Ett liknande öde drabbades statistikern Otton Landsberg i Magdeburg. Han doktorerade i Breslau i slutet av 1800-talet. När han år 1938 flydde de antisemitiska repressalierna beslöt universitetet att han inte längre var värdig att bära doktorstiteln.

Läkarna Elfrida och Karl Danziger utsattes för exakt samma behandling. Karl skickades till koncentrationslägret i Buchenwald 1938, och Elfrida vågade vända sig till Gestapo och be om ett frisläppande. När paret slog sig ned i Palestina berövades de sin akademiska grad.

I universitetets historia har man funnit 262 personer som under nazitiden på samma sätt fråntogs sina doktorstitlar.

Universitets ledning har nu beslutat att den 22 januari 2015 symboliskt återge de drabbade deras doktorsgrad. Vetenskapsmän från Polen och Tyskland samt de förföljdas efterlevande väntas delta i ceremonin.

Vi vill på det här sättet reagera på och protestera mot detta förfaringssätt som drabbat det akademiska livets mest elementära regler. Något liknande får aldrig hända igen, säger universitetets rektor, professor Marek Bojarski till tidningen Gazeta Wyborcza.

Allt började när den tyske historikern Kai Kranich för tio år sedan började gräva i arkiven och skrev en bok om universitetets samarbete med nazisterna. Breslau var ledande i Tyskland på att frånta forskarna deras akademiska titlar.

Universitetets senat var mycket ivrig, säger Kranich. Det var mest judar som flydde undan förföljelserna som drabbades. Tredje Riket såg dem som förrädare, som svartmålade Tyskland.

Hitlers politiska motståndare drabbades av samma öde. Ärkebiskopen av Chicago, Georg Munderlein, kallade 1937 Hitler plankstrykare (han anknöt till Hitlers ouppfyllda konstnärliga ambitioner). Munderlein hade disputerat vid teologiska fakulteten i Breslau på 1920-talet, och universitetet strök honom omedelbart från listan över doktorer.

Kai Kranich har skrivit till diverse tyska institutioner och ansökt om en rehabilitering av forskarna från Breslau. Han har inte fått något gehör trots att andra tyska universitet redan under 1990-talet rehabiliterat under nazitiden förföljda vetenskapsmän. Även den tyske presidenten Joachim Gauck ansåg att det var omöjligt – eftersom det schlesiska universitetet i Breslau inte existerar längre. Då vände sig Kranich till det polska universitetet i Wrocław.

Vi är stolta över vårt universitets flera hundra år gamla historia men vi är medvetna om att den också har sina mörka sidor, säger professor Krzysztof Ruchniewicz, historiker och chef för Willy Brandts centrum för tyska och europeiska studier i Wrocław.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den här modiga gesten är viktig för oss tyskar. Den påminner oss om att vi hela tiden måste göra upp med vårt nazistiska förflutna, säger professor Norbert Finzsch från universitetet i Köln.

Ceremonin kommer också att gästas av den israeliska Holocausthistorikern Gideon Greif som är barnbarn till Elfrida och Karl Danziger.

Jag är lycklig över att rättvisan kunde skipas efter så många år, säger han.