”Frankensteins barn” talar till senatorerna

Onsdagens debatt om provrörsbefruktning i parlamentets första kammare senaten kommer att gå till historien. Argumenten och tonen fick många att höja på ögonbrynen. Och skämmas för Polen.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Den 14 timmar långa debatten pågick under hela onsdagen och natten till torsdagen. Tadeusz Kopec från Senatens sjukvårdskommission redovisade de diskussioner som pågick inom kommissionen, och det gjorde han på ett sätt som fick många senatorer att protestera. Han kritiserade biträdande sjukvårdsminister Radziewicz-Winnickis svar på senatorernas frågor och på de frågor som riktades till honom själv svarade han lakoniskt: ”Det vet jag inte”, ”Det har vi inte diskuterat” eller ”Jag är gruvingenjör”. Till mångas förvåning rekommenderade kommissionen att senatorerna skulle rösta ner lagen om IVF i sin helhet.

I sju timmar fick biträdande sjukvårdsminister Igor Radziewicz-Winnicki svara på hundratals frågor, om och om igen. Hur definierar man ett embryo: varför är det en ”grupp celler” och inte en ”mänsklig organism” eller en ”människa”. Ministern försökte förklara att det är en teknisk och inte etisk definition och att man i lagen inte ville ha med några formuleringar som kunde hänföras till någon världsåskådning.

Senatorerna undrade om provrörsbarnen är skadade redan som foster, om de lider av överlevandesyndrom – d.v.s har psykiska problem för att de överlevt medan ”deras bröder och systrar dött”.

Ministern förklarade att antalet genetiska skador beror enbart på mammans ålder och det genetiska materialet och har ingenting med metoden att göra.
Det finns nu långt över fem miljon barn i världen som fötts med hjälp av IVF-metoden och ingenstans har man kunnat iaktta något sådant syndrom.

Förbud mot frysning av embryon och befruktning av enbart ett ägg skulle leda till en drastisk försämring av resultaten (idag är det 31 %), sade Radziewicz-Winnicki. I nuläget är befruktningen begränsad till maximalt sex ägg, vilket innebär att det bildas tre embryon som alla oftast återförs till kvinnans kropp.

Men sjukvårdsministerns ansträngningar var förgäves. När senatorerna började sin diskussion tog de ingen som helst hänsyn till hans svar och faktabaserade förklaringar.

Den debatt som följde efter utfrågningen kommer att gå till historien. Här kommer ett axplock av påståendena: provrörsbarn lider av överlevandesyndrom eftersom deras ”syskon” (alltså andra embryon) dödats i processen, katolska föräldrars frysta embryon bör bara få doneras till katolska familjer, mannen tvingas till onani inför provrörsbefruktningen, mannen tvingas att titta på porr, embryon ska ligga nerfrysta i hundra år och sedan kan ett barnbarnsbarn kan bli syster eller bror till sin förfader, IVF-metoden är början till vår civilisations undergång.

Det är naturligtvis svårt att kämpa mot människors tro och ideologiska övertygelse. Men man kan faktiskt kräva av de högsta lagstiftande organen i landet att de för en saklig diskussion som bygger på fakta. Och man kan kräva ett minimum av sunt förnuft, kunskap och empati. De polska senatorerna har visat att de saknar samtliga.

Jag har i drygt 25 år undervisat om Polen vid flera svenska universitet. Jag har försökt lära svenskarna att Polen är ett normalt och civiliserat land. Nu undrar jag om jag inte bedragit såväl mig själv som mina studenter. Senatens debatt gör att jag skäms över mitt forna fosterland.

Graden av okunskap, stupiditet, ignorans, primitiv religiositet och intellektuell efterblivenhet tyder på att Polen fortfarande ligger långt efter den civiliserade världen. Det gör mig ont att skriva det men det blir jag dessvärre tvungen att göra så länge Agnieszkas Ziołkowskas (Polens första provrörsbarn) kloka ord ekar i Polen:

”Vi, Frankensteins barn, icke-människor och avelsprodukter, vi som mördat våra ofödda syskon, vi psykiskt och fysiskt efterblivna med genetiska skador (…) vi finns till, vi lever. Och vi är mer än 5 miljoner över hela världen.

Vi har ögon och öron, vi har en värdighet som ni med lögnaktiga och kränkande medel försöker ta ifrån oss genom att tvinga på oss en skuld för att vi har blivit till genom assisterad befruktning. Därmed försöker ni ta ifrån oss rätten att leva. Men vi finns till, vi lever, arbetar, älskar, har barn, tänker, känner och RÖSTAR, eftersom vi är medborgare i detta land och vi har ett förnuft, ett samvete och en rösträtt som ni förmodligen skulle vilja beröva oss.

I Polen finns idag närmare 100 000 människor som fötts med hjälp av IVF. Och vi blir allt fler, eftersom 15 % av alla par i nuläget drabbas av barnlöshet. Minns detta inför morgonens omröstning. Vi och våra familjer, vänner och bekanta samt alla rättfärdiga människor kommer inte att glömma er diskussion i senaten igår. Kom ihåg: vi finns, vi läser och vi hör, och vi kommer aldrig att glömma vad ni gjort och sagt”.

Nu har senaten under fredagen röstat igenom lagen om behandling med IVF-metoden utan ändringar: 46 senatorer var för, 43 var emot. Det som återstår är presidenten Bronisław Komorowskis underskrift.

Men den avsmak och skam som återstår går inte sudda ut.