Geremek – den polska demokratins fader

Den legendariske politikern och humanisten Bronislaw Geremek har, som webb-Bulletinen tidigare meddelat, avlidit i en bilolycka nära gränsen till Tyskland. Han var på väg till Bryssel för att delta i veckans möten i EU-parlamentets utskott. Geremek var aktiv i utrikesutskottet och utskottet för konstitutionella frågor.

Geremek föddes i en judisk familj mars 1932, och överlevde andra världskriget genom att fly ur Warszawas getto. Han läste medeltidshistoria vid universitetet, har fått flera hedersdoktorat runt om i världen och har gett ut ett antal historiska och politiska skrifter. Han var professor i europeisk civilisation i Warszawa och en framstående forskare.

Geremeks politiska gärning har varit lång och betydelsefull. I unga år var han medlem i kommunistpartiet, men hoppade av 1968, då östblocket under Sovjets ledning krossade den begynnande liberaliseringen i Tjeckoslovakien. Han blev snabbt en av Polens ledande oppositionella och framträdande rådgivare åt den fackliga frihetsrörelsen Solidaritet. Han satt i fängelse två gånger i början av 80-talet.

1989 blev Geremek en av Walesas främsta förhandlare med kommunistregimen vid de s.k. Rundabordssamtalen, som ledde till delvis fria val 1989. Tre gånger valdes han in i det polska parlamentet, och 1997–2000 var han utrikesminister i Jerzy Buzeks regering. Under den tiden ledde han de förhandlingar som 1999 förde in Polen i Nato.

Geremek valdes till ledamot av EU-parlamentet när Polen gått med i den europeiska unionen, och var en entusiastisk anhängare av Europatanken.

När Lustrationslagen antogs av det polska parlamentet förra året vägrade Geremek att underteckna papper på att han inte samarbetat med den kommunistiska säkerhetstjänsten – en liknande deklaration hade han lämnat in redan när han blev EU-parlamentariker. Regeringen Kaczynski försökte tvinga bort honom från hans post, vilket stoppades när Konstitutionsdomstolen förklarade åtgärden grundlagsvidrig.

En rad framträdande politiker har uttryckt som sorg och bestörtning över Geremeks död – han kämpade för frihet, rättvisa och demokrati, en värld utan krig och politiska fångar.

Gunilla Lindberg

Källor: Europaparlamentet, Polskie Radio, Warsaw Voice, Warsaw Business Journal 14 juli 08