Gruvarbetardottern som vill leda landet

Beata Szydło ställer upp som premiärministerkandidat för oppositionspartiet PiS. Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia

Beata Szydło kandiderar för posten som premiärminister för oppositionspartiet PiS.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia

Beata Szydło blir förmodligen premiärminister i höst. Frågan är för hur lång tid.

Det kanske är en olämplig formulering som antyder att Szydło inte är den kraftfulla och dugliga person hon tycks vara. Men frågan bör ändå ställas, för hon utsågs av Jarosław Kaczyński, ordförande i nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Det var visserligen på grund av sina förtjänster – Beata Szydło ledde Andrzej Dudas framgångsrika kampanj inför presidentvalet. Men det har hänt förr att Jarosław Kaczyński utsett en ställföreträdare att leda partiet i regeringsställning – det höll mindre än ett år, sedan tog han själv över.

Tidigare har Szydło har inte synts särskilt mycket trots att hon är vice ordförande sedan 2010, men när Duda blev president lyftes hon fram som ett politiskt geni.

Och hon är inte belastad med den bismak som låder vid Kaczyński, vars paranoida jakt på kommunister och missbruk av statliga myndigheter för att misstänkliggöra politiker från andra partier under åren 2006–07 spred en obehaglig stämning i landet.

Beata Szydło är dotter till en polsk kolgruvearbetare, född 1963 i Oswięcim, historiker och ekonom med studier i Kraków och Warszawa.

Hon hör alltså till inte den generation som har ett förflutet inom Solidaritetsrörelsen, vilket den äldre generationen överlag har. Efter studierna fick hon jobb på Historiska museet i Kraków och senare på Kulturcentret i Libiąż. Hon har också gått en kurs i ett internationellt ledarskapsprogram som arrangerades av amerikanska UD.

Szydło noterade förstås att det inte fanns så stor plats för kvinnor i polsk politik och beslöt att visa att kvinnor kan. Hon engagerade sig politiskt och trettio år gammal blev hon 1998 borgmästare i gruvstaden Brzeszcze, väster om Kraków. År 2005 gick hon med i partiet, det nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa) och valdes in i parlamentet, 2010 blev hon vice ordförande i partiet.

Hon är konservativ från början, uppvuxen på landsbygden i södra delarna av landet, hon är gift och har två söner, varav den ene utbildar sig till präst.

Hon når människor som inte tidigare tillhört på PiS väljare och tack vare henne var det tillräckligt många som röstade på Duda för att han skulle bli president. Det var Szydło som såg till att presidentkandidaten inte framträdde för ofta tillsammans med partiledaren Kaczyński och de framför allt inte förekom på bild tillsammans.

Det var också Szydło som (vilket fångades på film) väste till Duda att han skulle gå och kyssa sin fru som stod en bit ifrån, när han vann första omgången av presidentvalet. Det gjorde han till mängdens jubel. Och efter triumfen – när Duda förklarades som segrare, sade hon snabbt och diplomatiskt att det var Jarosław Kaczyńskis politiska geni som låg bakom segern.

Hon lanseras som en hårt arbetande person som arbetar för dem som inte tillhör det över skiktet i samhället. Hon uppmanar ständigt folk att berätta vad de vill att politikerna ska göra:

Positiv förändring börjar med att lyssna, har hon sagt.

Tack vare henne har PiS opinionssiffror lyfts över de 25–30 % vilket länge ansågs omöjligt.

Och frågan är nu: tänker hon åta sig styras av Kaczyński som regeringschef? Om inte – hur länge får hon behålla sin post?

Redan när jag nominerades utgick folk ifrån att jag skulle sitta i baksätet medan Kaczyński körde, säger Szydło. Men jag är envis, jag kommer inte att låta mig styras. Jag kommer inte att låta honom köra, men jag kommer att lyssna på honom och på andra människor.

Vad har Szydło, Duda och PiS för politiskt program?

Vi ska sänka pensionsåldern, vi ska höja fribeloppet innan man behöver betala skatt, vi ska hjälpa barnfamiljerna med ett rejält ekonomiskt stöd, 500 złoty per barn och månad, sade hon på partikonventet. Hälso- och sjukvården ska inte vara en handelsvara (PiS har tidigare arbetat för fri sjukvård) – vi måste kunna gå till doktorn och veta att vi blir mottagna, sade Szydło på partikonventet.

Hon vill också att PiS ska fokusera på utvecklingen av kultur och historia. Som historiker vill hon särskilt lyfta fram polska hjältar.

Partiet värnar om familjen, traditionella värden, religionen. Man håller sig också till kyrkans linje, det vill säga motarbetar den Europeiska antivåldskonventionen, aborter, homosexualitet, IVF, jämställdhet, könsrollsdiskussioner.

PiS är på det hela taget skeptiskt till EU och att övergå till euron är det inte tal om. Någonsin. Man anser att regeringarna Tusk/Kopacz flirtat för mycket med ärkefienden Tyskland och ärkefienden Ryssland och vill hellre satsa på länderna i Visegradgruppen, de forna satellitbröderna Tjeckien, Slovakien och Ungern.

PiS är också kraftiga motståndare till att ta emot flyktingar – i synnerhet om de är muslimer. Det är dock en inställning som är vanlig även bland många andra polacker.

Partiet arbetar med ett medieförslag som ska bli verklighet efter valet. Det handlar om att ta kontrollen över de statliga medierna TVP och Polskie Radio, vars uppgift blir att bygga upp den nationella identiteten genom att sända program som lär polackerna mer om landets historia.

Sin väljarbas har PiS i de östra fattigare och religiösa delarna av landet. Man hävdar att landets ekonomiska framgångar bara kommer en liten del av befolkningen till del, att många barn går hungriga i skolan. Det var motiveringen när Beata Szydło för en månad sedan lovade barnbidrag på 500 złoty per barn och månad.

Ett konservativt och nationalistiskt parti alltså, som gärna vänder ryggen mot Europa och dess fördärvliga inflytande i moraliska frågor, men som lika gärna tar emot miljarderna som trillar in för att bygga upp landet.

Gunilla Lindberg

Läs också

Kopacz – tråkig men effektiv >>

Barbara Nowacka  fick vänsteråsikterna med modersmjölken >>

Liberala stadsbor lämnar PO för Moderna >>

Kaczyński vill ha ett mer patriotiskt Polen >>

Ingen koalition för Kukiz’15 >>