Hård EU-debatt om Konstitutionsdomstolen

Ryszard Legutko, EU-parlamentariker för PiS. Foto: Sławomir Kaczorek Foto: Sławomir Kaczorek.

Ryszard Legutko, EU-parlamentariker för PiS.
Foto: Sławomir Kaczorek.

EU-parlamentet debatterade på tisdagen den konstitutionella krisen i Polen, och Ryszard Legutko från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var mycket upprörd.

Det här är bisarrt, sade han. EU genomgår sin största kris och ni håller en debatt om Polen! Och varför – jo för att era allierade i Polen har förlorat sin monopolställning och det kan ni inte acceptera.

Legutko tillhör regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och anser att EU lägger sig Polens inre angelägenheter.

Den här debatten är inte riktad mot Polen utan mot den nuvarande regeringens brott mot lagen, svarade Janusz Lewandowski från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO).

Debatten är en brutal attack på mitt hemland. Alla i denna kammare borde skämmas över att försöka lära vårt land en läxa! sade Robert Iwaszkiewicz från det extrema högerpartiet KORWiN.

På onsdagen väntas parlamentet ta ställning till en resolution om Polen.

EU-parlamentet debatterade den konstitutionella krisen i Polen redan i april. Då deltog premiärminister Beata Szydło för att förklara varför PiS ändrat lagen om Konstitutionsdomstolens sammansättning och arbetssätt. Det hjälpte emellertid inte. EU-parlamentet varnade i sin resolution för att lamslagningen av Konstitutionsdomstolen utgör ett hot mot demokratin, rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna i Polen, och regeringen uppmanas att respektera Konstitutionsdomstolens beslut. PiS anser emellertid inte att vare sig EU-parlamentets resolution eller Venedigkommissionens rekommendationer är något som regeringen behöver ta hänsyn till.

Domstolsväsendets oberoende är synnerligen viktigt och har ingenting med partipolitik att göra, sade på tisdagen EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som förhandlar med den polska regeringen. De styrande i Polen kan inte själv välja vilka av Konstitutionsdomstolens utslag de vill publicera.

Han redogjorde för de förbättringar i lagen som gjordes i juli inför den amerikanske presidenten Barack Obamas besök i Warszawa, men menade att de inte är tillräckliga.

EU kräver att krisen ska vara löst den 27 oktober. Om inte utlöses nästa steg i rättsstatsförfarandet, som formellt kan innebära att Polen mister sin rösträtt i ministerrådet men det kräver att alla medlemsländerna är eniga och Ungern har redan förklarat sig lojalt med regeringen Szydło och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. (Polskie Radio, TVN och wB 13 sept 16)