Hedersborgaren Dagmar Falk 100 år idag

Dagmar Falk tillbaka i Suwalki 2005. Här tillsammans med Zbyszek Baginski.

Dagmar Falk tillbaka i Suwalki 2004. Här tillsammans med Zbyszek Baginski.
Foto: Terho Paulsson.

Dagmar Falk, lektor i rumänska och hedersborgare i den polska staden Suwalki, fyller idag, fredagen den 28 december 100 år. Många av de åren har hon ägnat åt Polen.

Dagmar Falk föddes i Södertälje men växte upp i Sundsvall. Hon tog studenten en av de dagar då den svenska militären sköt mot strejkande arbetare i Ådalen. Arbetslösheten var stor, många tvingades tigga, Dagmar bredde smörgåsar åt dem som svalt.

Dagmar Falk läste slaviska språk i Uppsala och fick sedan arbete på polska handelskammaren. Där träffade hon blivande maken Knut-Olof Falk, som blev professor i slaviska språk i Lund. Själv läste hon rumänska och avlade licentiatexamen på Romanska institutionen.

När andra världskriget var slut kom de vita bussarna med koncentrationslägerfångar till Sverige. Tillsammans med bland andra dåvarande polska lektorn i Lund, Zygmunt Lakocinski, hjälpte Dagmar Falk till med mottagandet. Det behövdes tolkar som kunde översätta och hjälpa till med allt möjligt.

1959 ombads Knut-Olof Falk delta i ett tvärvetenskapligt polskt projekt som gick ut på att i största möjliga utsträckning kartlägga en folkstam, jatvingerna, som bott i nordöstra Polen men dött ut för flera hundra år sedan. Arkeologerna hade hittat gamla rika bosättningar, och entusiasmen var stor i det polska vetenskapssamhället.

I över tjugo år utforskade den Svenska Jatvingiska Expeditionen, ledd av Knut-Olof och Dagmar Falk, dialektord och ortnamn i och omkring staden Suwalki nordöstra Polen.

Suwalki reste en minnessten över Knut-Olof och Dagmar Falks arbete i Svenska Jatvingiska Expeditionen.

Suwalki reste en minnessten över Knut-Olof och Dagmar Falks arbete i Svenska Jatvingiska Expeditionen.

Det var under kommunisttiden, då järnridån hindrade de flesta från att komma både in i och ut ur östblocket. Byråkratin var stor, liksom misstänksamheten i början. Men expeditionens insatser uppskattades, och i samband med professor Falks bortgång 1990 restes en minnessten utanför regionmuseet i Suwalki till minne av expeditionen och dess ledare Knut-Olof och Dagmar Falk.

Därefter ägnade Dagmar Falk mycken tid åt att gå igenom expeditionens papper och fotografier för att så småningom överlåta hans vetenskapliga arv till polackerna. År 2007 skedde så överlämnandet. Staden Suwalki beslöt att till sin genom tiderna fjärde hedersborgare utnämna lektor Dagmar Falk i Lund.

Födelsedagen firas med familjen.

 Gunilla Lindberg

Läs också
Svenska syndafloden tillbaka i Suwalki >>

Zbiór Falka återlämnades till Polen >>

Konferens återupptog nygammalt samarbete >>