Henryk Sławik– en polsk Wallenberg

Han hette Henryk Sławik, arbetade för Medborgarkommitten för hjälp till polska flyktingar i Budapest. Han utfärdade skyddspass åt många tusen polska medborgare, därav uppskattningsvis fem tusen judar.
Men han är okänd för de flesta, trots att han redan 1977 utnämndes av Yad Vashem-museet i Jerusalem till Righteous among the Nations (Rättfärdig bland Nationerna).

Henryk Sławik – en polsk föregångare till Raoul Wallenberg. Foto: wikipedia

Henryk Sławik var socialist från Jastrzębia Góra i Övre Schlesien och deltog i alla tre schlesiska upproren 1919-21. Till professionen var han journalist. När den polska armén efter det tyska överfallet 1939 besegrats tog en del av de polska officerarna och soldaterna sin tillflykt till Ungern, så även Henryk Sławik. Under interneringen i Ungern kom han i kontakt med József Antall, tjänsteman i ungerska inrikesdepartementet med uppdrag att sörja för de polska flyktingarna. Sławik blev chef för kommittén för de polska flyktingarna och agerade även som representant för den polska exilregeringen i London. Verksamheten var från början inriktad på att slussa ut polska soldater till den polska armé som började växa fram i Frankrike och senare i Mellanöstern.

Men Sławik arbetade även för personer av judisk härkomst. Förutom att dela ut falska identitetshandlingar till judar som gjordes ”ariska” räddade Sławik också judiska barn till ett hemligt barnhem i Ungern – officiellt kallades det ”Barnhem för föräldralösa barn till polska officerare”.

Fängslad av Gestapo

I juli 1944 fängslades Sławik och Antall av Gestapo. Han torterades men röjde inte Antall som efter en tid släpptes ur häktet. Sławik arkebuserades i österrikiska Mauthausen 23 augusti 1944 tillsammans med några av sina medarbetare.

Hans namn var tabubelagt i det kommuniststyrda Polen – han hade ju haft kontakter med exilregeringen i London. När staden Katowice 1946 ville uppkalla en gata efter Henryk Sławik upphävdes beslutet efter tre dagar av stadens kommunister. Han till och med utnyttjades i den antisemitiska kampanjen 1968 då ett TV-team skickades till Budapest med uppdrag att visa judarnas otacksamhet för den hjälp de fått.

20 000 falska papper

Sławik anses ha ställt ut falska identitetshandlingar åt omkring 20 000 polacker, varav omkring 5 000 judar. 1977 beslöt Yad Vashem att postumt tilldela honom utmärkelsen Righteous among the Nations. Det skulle dock dröja tretton år innan den fastställda ceremonin med plantering av minnesträd vid De rättfärdigas trädgård ägde rum. Anledningen till dröjsmålet är för mig oklar.

Först sedan Henryk Zvi Zimmerman, vice talman i Knesset och en gång medarbetare till Sławik, 1988 i ett pressupprop sökt efter ”pan Sławik” som hade ”bidragit till många polackers och judars räddning” kom vändpunkten.

Många hedersbetygelser

Minnesplaket över Henryk Sławik i Katowice.
Foto: wikipedia.

President Kwaśniewski tilldelade honom Kommendörskorset med stjärna av Polens Återuppståndelses Orden. Några få minnesmärken tillkom, en och annan skola i Schlesien fick Sławiks namn, en minnestavla sattes upp i Katowice. En biografi har skrivits av Grzegorz Lubczyk, Polens tidigare ambassadör i Budapest (Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku (En polsk Wallenberg. Fallet Henryk Sławik, Oficyna Wyd. ”Rytm”, Warszawa 2003). En dokumentärfilm har gjorts.

År 2010 förlänade Polens dåvarande president Lech Kaczyński postumt Sławik Polens högsta utmärkelse ”Vita Örnens Orden”. József Antall fick den högsta utmärkelsen som ges utländska medborgare ”Storkorset av Polens Pånyttfödelses Orden”. Och den 21 mars 2015 avtäckte president Komorowski tillsammans med Ungerns president en minnestavla i Mauthausen och ett imponerande monument i Katowice. I september 2015 invigde president Andrzej Duda ett centrum för studier om Henryk Sławiks gärning som grundats i Katowice av Nationella Minnesinstitutet (IPN).

Raoul Wallenberg var utsänd av den amerikanska regeringen och hade diplomatpass. Henryk Sławik var utsedd av en i den polska regimens ögon förhatlig regering och förtegs. Men i själva verket gjorde de samma insats – och gick samma tragiska öde till mötes.

Terho Paulsson