Hetsig debatt före gruvbeslut

Parlamentet har under natten röstat igenom lagen om gruvindustrin. Den ska göra det möjligt att genomföra regeringens rekonstruktionsplan för Kompania Weglowa (Kolkompaniet, KW).

Diskussionen före omröstningen blev tumultartad.

Kopacz är en opportunist, det är en kvinna som ljuger och bedrar, skrek Nya Högerns parlamentariker Przemyslaw Wipler från talarstolen.

Suput!, svarade röster i plenarsalen med syftning på Wiplerskandalen för ett år sedan. Talmannen fick ingripa. Det blev en obehaglig och förolämpande munhuggning mellan parlamentarikern och talmannen.

Lagen antogs med 240 röster för och 208 emot. Oppositionen anklagade regeringen för att driva genom lagförslaget alltför skyndsamt – det har gått på en vecka.

Det är bråttom, vi vill att gruvarbetarna ska få sina löner i februari och sin extra fjortonde lön. Om lagen inte går igenom kan KW inte betala ut pengarna, förklarade POs parlamentariker Rafal Grupinski i Polskie Radio.

Enligt rekonstruktionsplanen ska nio av Kompania Weglowas fjorton gruvor säljas till ett nytt aktiebolag. En ska säljas till Weglokoks och resten överföras till ett bolag som ska omorganisera gruvorna.

Den här planen ökar energisäkerheten i Polen, förklarade näringsministern Janusz Piechocinski under debatten. Vi säkrar gruvarbetarnas ekonomiska situation och kolbrytningen fortsätter där det är ekonomiskt försvarbart. I de lönsamma gruvorna ska produktionen öka.

Oppositionen röstade inte oväntat mot den nya lagen.

Jag kommer att kräva näringslivsministerns avgång, det är Piechocinski som bär ansvaret för situationen i gruvindustrin, sade Janusz Palikot, ledare i Twoj Ruch (Din Rörelse)

Det är tveksamt om de övriga oppositionspartierna kommer att stödja avgångskravet.

Jag vill inte lägga ner den polska kolindustrin, sa premiärminister Ewa Kopacz i en tv-intervju, jag vill reformera den.

Under tiden breder gruvarbetarnas protester ut sig. Arbetare i fjorton gruvor protesterar, och andra gruvor ansluter sig. 2200 gruvarbetare strejkar varav 1700 under jord.

Dorota Tubielewicz Mattsson