Historiker protesterar mot PiS historiepolitik

Centrum för Forskning om Förintelsen protesterar mot PiS historieförfalskning.

Centrum för Forskning om Förintelsen protesterar mot PiS historieförfalskning. Skärmdump från centrets hemsida.

Några av landets mest välrenommerade historiker tar nu avstånd från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) försök att friskriva Polen från ansvaret för pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946.

Enligt de flesta historiker begicks pogromen i Jedwabne av polacker, mer eller mindre påverkade av nazityska soldater i området. En rad forskare har undersökt det historiska händelseförloppet, bland dem historiker på den statliga myndigheten IPN (Nationella Minnesinstitutet), som efter fyra års undersökningar år 2002 kom med en utredning där detta slogs fast. Men nu ifrågasätter dels skolministern, dels den nye IPN-chefen de rönen.

I ett uttalande skriver tio ledamöter i Centrum Badań nad Zagładą Żydów (Centrum för forskning om Förintelsen) att de har svårt att acceptera skolminister Anna Zalewskas och den nye IPN-chefen dr Jarosław Szareks historieförfalskande uttalanden.

Så här skriver de tio forskarna:

Förintelsens historia är ett av de viktigaste och samtidigt ett av de mest känsloladdade ämnen som förekommer i den offentliga debatten i Polen. Det är också en av de frågor som måste diskuteras sansat och med särskilt ansvar för varje ord som yttras. Därför följer vi med särskilt intresse uttalanden från politiker och från dem som har direkt inflytande över bilden av polackernas minne av historien.

Anna Zalewska, skolminister och därmed en av dem som har stort inflytande över polska ungdomars medvetande, sade i förra veckan offentligt att hon inte vet vem som begick pogromen i Kielce och massakern i Jedwabne. Det var ett chockerande uttalande, och lika chockerande var bristen på reaktioner från regeringen.

Vad värre är, minister Zalewska är inte ensam om denna totala ignorans eller rentav illvilja. När dr Jarosław Szarek, för några dagar sedan kandidat och nu utnämnd till chef för IPN, tillfrågades om vilka som begick massakern i Jedwabne, pekade han utan att tveka ut tyskarna. Därmed glömmer han helt och hållet bort utlåtandet från IPN – där han har arbetat sedan starten (1999 red anm). Uttalandena är komprometterande för skolminister Zalewska och dr Szarek, men än viktigare, de utgör en del av en bredare historiepolitik vars offer framför allt är den historiska sanningen. Det finns tecken på att dagens uttalanden inte är utan samband med hur president Andrzej Duda använde tragedin i Jedwabne som ett instrument under sin valkampanj.

Vi vill uttrycka vårt starka motstånd mot missbruket av de tragiska händelserna under Förintelsens tid för att nå politiska fördelar. Det kommer att förorsaka mätbara sociala kostnader och leda till att Polen kommer att komprometteras på den internationella arenan.

Undertecknat:
Barbara Engelking, Jan Grabowski, Agnieszka Hague, Marta Janczewska, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Małgorzata Melchior, Jakub Petelewicz, Alina Skibińska och Andrzej Zbikowski. (Centrum Badań nad Zagładą Żydów och wB 22 juli 16)

(Översättning: Gunilla Lindberg)