Högern blockerar konventionen om våld i hemmet

Europarådets konvention gällande våldet mot kvinnor och i hemmet har stoppats av Beata Kempa, parlamentariker från oppositionspartiet PiS. Under fredagens debatt lyckades Kempa blockera omröstningen genom att föreslå ett tillägg och ändringar till lagen som därmed fick återvända till parlamentariska nämnden för nya överväganden.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det står i konventionen att könen är jämlika. Men det finns ingen jämlikhet mellan könen. Det är först när mannen börjar föda barn som vi kan börja tala jämlikhet mellan könen. Biologin säger nej, naturen säger nej, Guds lag säger nej, basunerade hon ut från talarstolen.

Beata Kempa och andra som jagar ”genderideologin” (feminismen) är inte intresserade av våldets hundratusentals offer.

Europarådets konvention har från första början väckt starka känslor bland högerparlamentariker och katolska kyrkan. Högermedier skrev om den ”farliga konventionen” och kyrkans män varnade för att konventionen skulle införa ”genderideologin” i smyg.

Europa har ingen rätt att röra den polska familjen med sina profana händer”, sa för några dagar sedan biskop Kazimierz Ryczan.

I konventionen talar man emellertid om konkreta lösningar på problemet: 24-timmars gratis telefonlinje för våldsoffren, en effektiv isolering av förövaren, skyddscentra och specialistmottagningar för offren etc.

Men hundratusentals våldsoffer räckte inte för att övertyga de polska parlamentarikerna om behovet av att anta Europakonventionen.Bara regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), Vänsteralliansen (SLD) och Twój Ruch (Din rörelse) var beredda att rösta för förslaget. De andra partierna: PiS, regeringens lilla koalitionsparti Bondepartiet (PSL) och Solidarna Polska (Solidariska Polen) motsatte sig öppet konventionen.

Det är värt att notera att det var främst kvinnor som högljutt protesterade mot konventionen om våld mot kvinnor. Vid sidan av Kempa uppmanade Małgorzata Sadursk, också hon från PiS, alla parlamentariker som ”värnar om det kristna värdesystemet, om den polska familjen” att rösta emot denna ”skadliga konvention”.

Krystyna Pawlowicz från samma parti varnade för konventionens ”patologiska, onaturliga innehåll som manar till ideologiska krig”. Enligt henne skulle konventionen starta ett krig mellan staten och kyrkan, som ju pläderar för traditionella könsroller. Den skulle göra familjemedlemmar till fiender som strider med varandra och införa en onaturlig definition av könen, tyckte Pawlowicz.

Marzena Wróbel, som tidigare tillhörde högerkonservativa Solidariska Polen men nu är partilös, underströk att konventionen är ”oerhört farlig, skandalös, bryter mot konstitutionen, den kristna tron och själva kvintessensen av familjen och kvinnan”.

Jag betackar mig alla försök att befria mig från min tradition, min kultur och min nations historia, sa Wrobel.

Stefan Niesiołowski från PO försäkrade Marzena Wróbel om att ingen tänker befria henne från hennes traditioner. Konventionen är till för kvinnor som kommer hem efter jobbet och möter en berusad man som misshandlar henne, hennes barn och river ner hela bostaden. När hon gör en polisanmälan får hon höra att polisen inte vill blanda sig i familjeangelägenheter, försökte Niesiołowski förklara.

Oppositionen på högerkanten ville inte heller lyssna på Małgorzata Fuszara, som är regeringens ombudsman för likabehandling.

Ni bestrider något som överhuvudtaget inte finns med i konventionen. Konventionen bestrider varken kyrkan, kulturen eller traditionen, sa Fuszara.

Och medan parlamentarikerna på högerkanten driver sina verbala kampanjer och förhalar rättsliga processer misshandlas, våldtas och förnedras tusentals polska kvinnor och barn.

Dorota Tubielewicz Mattsson