Förintelsen i Galizien

Övergången från mångetnisk samexistens till massmord i Galizien, ett historiskt landskap mellan Ukraina och Polen, är temat för årets Hugo Valentin-föreläsning som hålls den 10 mars. Föreläsare är professor Omer Bartov från Brown University i USA, en av världens mest framstående forskare när det gäller Förintelsen och folkmord.
Professor Omer Bartov har i närmare trettio år utvecklat ett brett perspektiv på Förintelsen och folkmord, och på flera områden bidragit till att fördjupa förståelsen av folkmordet som fenomen. Till hans mest kända studier hör de om den tyska försvarsmaktens, Wehrmachts, roll under Förintelsen. Även hans böcker om genocidalt våld i det moderna samhället har väckt stort gensvar världen över, bland annat ”Murder in Our Midst” (1996) och ”Mirrors of Destruction: War, Genocide, and Modern Identity” (2000).
Hugo Valentin-föreläsningen kommer att handla om det mångetniska Galizien, ett historiskt landskap i gränsområdet mellan Ukraina och Polen som Bartov under senare år har ägnat allt mer tid åt. Under århundraden var Galizien också en betydande judisk kulturmiljö, som utplånades efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen 1941. Bartov studerar de mellanetniska relationerna i området över en längre tidsrymd. Syftet är att kartlägga nätet av interaktioner i detta samhälle, som främst präglades av samverkan, och den efterföljande kollapsen i folkmord under yttre tryck.
I fokus för Bartovs studie och för hans föreläsning ” Communal Genocide: Personal Accounts of the Destruction of Buczacz, Eastern Galicia, 1941-1944″ står den lilla östgaliziska staden Butjatj, vars judiska befolkning mördades av nazister och medhjälpare på orten. Kulturmiljön i Butjatj kan beskrivas med att staden var födelseplats för personligheter som den hebreiskspråkige nobelpristagaren i litteratur S. J. Agnon, historikern Emanuel Ringelblum och nazistjägaren Simon Wiesenthal.
Tid och plats för föreläsningen: tisdagen den 10 mars klckan 19.15 i Universitetshuset, sal X.
Hugo Valentin-föreläsningen arrangeras sedan starten 2001 av Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, och är en av Uppsala universitets årligen återkommande föreläsningar. (Uppsala Universitet 2 mars 09)