Hundraårsjubileet firades med tal och sång

Panelen bänkar sig för att besvara publikens frågor

Panelen leddes av professor Barbara Törnquist-Plewa (till vänster).
Övriga debattdeltagare var doktoranderna Johan Dietsch, Tomas
Sniegon, Anamaria Dutceac, Niklas Bernsand och docent
Sanimir Resic.

I dagarna avhölls ett jubileum i Lund – för etthundra år sedan inleddes undervisningen i slaviska språk. Det firades med en hel dag av föreläsningar i skiftande ämnen. Lektor Terho Paulsson inledde med att tala om institutionens förste professor, den djupt originelle värmlänningen Sigurd Agrell, som snabbt blev en profil i staden.

Senare professorer berättade om Älvdalens vikingar i Ryssland (Lars Steensland) och Karl XII:s ryska fälttåg som en samtida slovakisk biskop såg det (L’ubomir Durovic). Fiona Björling ställde frågan om språkets betydelse för litteraturvetenskapen.

Docent Dorota Tubielewicz Mattsson talade om den polska litteraturen i Sverige genom tiderna – inte minst om hur 50- och 60-talets svenska litteraturkritiker på grund av sin egen politiska inställning i mångt och mycket missförstått den tidens poesi som översattes från polska.

Professor Kristian Gerner berättade om hur områdesforskningen på 70-talet allt mer tagit över, vilket innebär att man numera inte bara studerar ett språk utan också annat som hör ihop med språkområdet: historia, politik, kultur, ekonomi o.s.v.

Sist ledde professor Barbara Törnquist-Plewa en paneldebatt där institutionen – i dag en del av SOL, Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds Universitet – kunde ställa upp med expertis på Polen, Ryssland, Ukraina, Rumänien, det forna Jugoslavien, med mera.

Senare på kvällen bjöds på buffé där Sigurd Agrells anförvanter och övriga gäster fraterniserade med föreläsare och arrangörer på ett angenämt slaviskt och lundensiskt sätt. Inte minst avsjöngs den legendariska ryska versionen av Helan går – sannolikt översatt av just institutionens förste professor, Sigurd Agrell.

Gunilla Lindberg

Terho sätter upp jatvingbilderna 08

En del av den forna Slaviska institutionens historia utgörs av den
Svenska Jatvingiska Expeditionen, SEJ. Den leddes av professor
Knut Olof Falk, som i juni månad varje sommar under åren
1959 – 1980, tog med sig en grupp studenter till nordöstra Polen
för att undersöka språket i Suwalki-området.
På bilden hänger lektor Terho Paulson bilder som visar
SEJ:s arbete.

Läs mer om SEJ >>

Läs mer om slavistiken i Lund >>