Hur PiS våldför sig på det demokratiska rättssystemet

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Striden om Konstitutionsdomstolen går vidare. Oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) samt tusentals privatpersoner har anmält premiärminister Beata Szydło till åklagaren för hennes vägran att publicera det utslag från den 3 mars där domstolen underkände den nya lagen som reglerar dess arbete.

En förundersökning har inletts, men åklagaren – som är den tredje i raden – lägger nu ner den. Han konstaterar att myndigheten varken är avsedd för eller har befogenhet att avgöra konstitutionella spörsmål.

I det omdiskuterade utslaget slår Konstitutionsdomstolen fast att den lag som antogs i december och som handlar om just Konstitutionsdomstolen är oförenlig för grundlagen. Regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) accepterar inte domslutet med motiveringen att domstolen inte agerade inom ramen för den nya – underkända – lagen. Premiärministern vägrar därför att publicera domen i författningssamlingen, trots att hon är skyldig att göra det inom 30 dagar.

Åklagaren motiverar sitt beslut med att man ”inte ser några tecken på att premiärministern har försummat de plikter som åligger henne”. Ingenting tyder heller på att vare sig samhällets eller enskilda individers intressen hotas. Själva vägran att publicera Konstitutionsdomstolens domslut räcker inte för att fastslå att någon agerat för att skada offentliga eller privata intressen.

Att inte fullfölja sina plikter innebär inte bara att man låter bli att utföra dem utan även att utför dem på ett felaktigt sätt, förmanar åklagaren och uppmanar kritikerna att granska den text som lämnats för publicering och kontrollera om den uppfyller de juridiska kraven, det vill säga om den utfärdats av rätt myndighet. Åklagaren följer alltså regeringens linje – så länge Konstitutionsdomstolen inte följer det nya reglementet har den ingen beslutsrätt.

Tredje gången gillt. Det krävdes tre åklagare för regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) att få sin vilja igenom. Den förste sparkades plötsligt från sin tjänst och omplacerades av den kombinerade riksåklagaren och justitieministern Zbigniew Ziobro. Den andre åklagaren som fick ärendet på sitt bord valde själv att lämna arbetet. Den tredje gjorde som PiS ville och får behålla sin tjänst.

Dorota Tubielewicz Mattsson