I Białystok blandas många folkslag

Kościuszko-torget är Białystoks centrum – i bakgrunden syns St Rochs kyrktorn, med Jungfru Maria högst uppe.
Foto: wikipedia.

I nordöstra Polen har befolkningen alltid varit blandad. I staden Białystok finns många olika etniska grupper som alla har bidragit inte minst till matkulturen.

Białystok ligger nära Litauen i norr och Vitryssland i öster.
Karta Google maps.

Idag hör man mest talas om Białystok när nationalistgrupper har haft sina möten där.

Men staden, som ligger nära vitryska gränsen 20 mil nordost om Warszawa, är intressant på andra sätt – särskilt om man räknar in urskogen Białowieża och tatarbyn Kruszyniany.

Białystok uppstod på medeltiden vid ett vägskäl nära floden Biała. Här möttes köpmännen från olika delar av Europa, stannade till och bytte varor och nyheter med varandra.

Regionen är etniskt blandad – här bor polacker, litauer, judar, ukrainare, vitryssar, ryssar, romer och tatarer.

Branickis Versailles

Entrén till Branickis palats – där det idag utbildas läkare.
Foto: G. Lindberg.

Större delen av området ägdes av den förmögna magnatfamiljen Branicki. På 1600-talet byggde sig en av släktens mera kända potentater, hetmanen Jan Klemens Branicki, ett slott, ett Versailles i miniatyr som trots krig och förödelse fortfarande står kvar i staden, omgivet av en vacker park. Vid konserter satt kapellet i en paviljong som pryds av en gyllene örn. Idag är Medicinhögskolan inhyst här.

I parken står musikpaviljongen under örnen.
Foto: G. Lindberg.

Branicki har lite svensk anknytning – när Sveriges Karl XII år 1704 ville sätta Stanisław Leszczyński på den polska tronen fick han stöd av Branicki.

Białystoks centrum är Kościuszkotorget, som är den plats där handelsvägarna en gång möttes. Idag är torget omgivet av restauranger och caféer där man samlas man på kvällarna och tar en bit mat och en öl. Men man beställer inte in ryggbiff och Żywiec som i andra delar av landet – nej det lokala köket tar stor plats och en favoriträtt är den litauiska läckerheten Vederaj – lapskojs i korvfjälster, oväntat gott. Till det väljer man en lokal ölsort från ett lokalt litauiskt eller kanske vitryskt bryggeri.

Järnväg åt tsaren

När Polen delades i slutet av 1700-talet kom Białystok-regionen att tillhöra Preussen, men vid freden i Tilsit 1807 skänkte Napoleon staden till tsaren Alexander I av Ryssland.

På 1800-talet byggdes järnvägarna i Europa, så även i Ryssland. 1862 lät tsar Nikolaus I bygga en linje mellan St Petersburg och Warszawa – viktig för den ryska administrationen i Polen. Samtidigt drogs en bibana till tsarens jaktslott i det viltrika Białowieża, där han och inte minst hans son Aleksander II tog emot den europeiska noblessen. Det byggdes två stationer – en för tsarfamiljen och gästerna, en för tjänsteandarna och godstransporter. I anslutning till slottet fanns restaurang, badhus och gäststugor.

Tsarens matsal är nu restaurang. Foto: G. Lindberg.

Området härjades under andra världskriget, jaktslottet är förstört, men några byggnader har restaurerats och kan besökas, bland dem Tsarens matsal, där man kan passa på att äta – de serverar en god stör. Inredningen är den enkla stil man väntar sig på ett jaktslott, och från väggarna blickar   medlemmar av tsarfamiljen välvilligt ner på gästerna. Man kan också övernatta i tåg från tsartiden, som står uppställda på de bevarade spåren.

Efter första världskriget återuppstod Polen som självständig stat och de gamla stormakterna Ryssland och Preussen fick bita i gräset. Białystok växte och frodades som så många andra städer i landet. Så kom andra världskriget och nazisterna. Den stora judiska befolkningen skickades till Treblinka och Majdanek. Mycket av staden förstördes, men Białystok har byggts upp igen. Idag bor här runt 300 000 personer från olika etniska grupper.

Inte bara katoliker

Det innebär också att utbudet av kyrkor är stort – katoliker, protestanter, ortodoxa, judar, muslimer, buddister, mormoner, Jehovas vittnen och andra grupper har egna lokaler.

Lite speciell är St Rochs kyrka (Kościoł Świętego Rocha), som samtidigt är ett självständighetsmonument. Den började byggas 1927 och är utformad i modern expressionistisk stil. Högst uppe på det 78 meter höga tornet står Maria – Polens drottning – med fötterna på den gamla Piastkronan.

Nedanför kyrkan finns ett monument till minne av offren i Smolenskolyckan 2010. Foto: G. Lindberg.

Nedanför kyrkan står ett stort monument till minne av den katastrofala flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010. Alla 96 ombord omkom, bland dem dåvarande presidentparet Lech Kaczyński och Ryszard Kaczorowski  som var Polens siste president i exil under andra världskriget.

Plaketter till minne av offren förekommer på flera ställen i staden.

Kulturell stad

Białystok är en regional huvudstad med kulturella förpliktelser. Det finns gott om museer, teatrar, konserthus, biografer och bibliotek.

Ett museum är tillägnat Ludwik Zamenhof, som skapade esperanton.

Här finns också tretton sångkörer – kyrkokörer, universitetskörer, ungdomskörer och en poliskör.

Dessutom hålls en lång rad årliga festivaler och andra evenemang både till invånarnas och turisternas  trevnad.

Smått berömd är festivalen Wampiriada, som riktar sig till blodgivare.

Text: Gunilla Lindberg

Karta: Google maps