I skuggan av Warszawaupproret

General Zbigniew Ścibor-Rylsk. Foto: wikipedia.

General Zbigniew Ścibor-Rylski. Foto: wikipedia.

Idag den 1 augusti minns Warszawa sina hjältar från det uppror som bröt ut den 1 augusti 1944. Det höll på till den 3 oktober – upprorsmännen och upprorskvinnorna väntade förgäves på den utlovade hjälpen från de allierade och från ryssarna som stod på andra sidan Wisła. Warszawa minns, de allt färre överlevande från upproret har allt mindre krafter att stå emot manipuleringen av deras historia och de nya makthavarna gör allt för att utnyttja årsdagen i politiskt syfte.

Högtidligheterna denna dag brukar bestå av en minnesceremoni på den anrika krigskyrkogården Powążki, där presidenten och huvudstadens borgmästare håller tal, militärorkestrar spelar och för att hedra de omkomna läses upp namnen på de förband som deltog i upproret och speciellt bemärkta personer.

För ett par månader sedan stod det klart att försvarsminister Antoni Macierewicz hade för avsikt att låta läsa upp också namnen på dem som omkom i flygolyckan vid Smolensk 2010, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński. Annars skulle det inte bli någon militär uppvaktning vid monumentet över upproret.

Många blev illa berörda över kravet, flygolyckan 2010 hade inget med upproret 1944 att göra. Men eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att presidentplanet sprängdes i luften, förmodligen på initiativ av Ryssland, ska de omkomna ses som stupade. Visserligen inte i Warszawaupproret, men ändå.

De gamla upprorsveteranerna, som efterhand blivit allt färre, protesterade via sin organisation och bad Macierewicz tänka om. Försvarsministern fick Warszawaupprorsmännens förenings styrelse att acceptera att åtminstone Kaczyński och ett par till skulle nämnas.

Protesterna fortsatte, många veteraner svarade med att de för första gången inte skulle närvara om regeringen gjorde politik av minnesceremonin.

Den äldste av de överlevande deltagarna i upproret, den 99-årige general Zbigniew Ścibor-Rylski, har offentligt motsatt sig politiseringen av alla högtidligheter i samband med årsdagen. I flera år har minneshögtidligheterna störts av nationalistiska grupper som buat och visslat åt företrädare för det förra regeringspartiet, liberala Medborgarplattformen som deltagit i minnesceremonin. Det har gällt premiärministrarna Donald Tusk och Ewa Kopacz, president Bronisław Komorowski och Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. År 2014 tog Ścibor-Rylski, då 97 år, till orda och tystade dem som förde oväsen på Powązki-kyrkogården.

Den politiska högern var inte sen med att kritisera hans agerande, och så fort det ultrakonservativa Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten anklagade man den 99-årige generalen för samröre med kommunistregimens säkerhetspolis. Nu ska han ställas inför rätta, anklagad för att ha ljugit om sina kontakter med säkerhetspolisen. En tillfällighet? Knappast.

Ścibor-Rylskis kontakter med säkerhetspolisen skedde på uppdrag från hans överordnade i Hemmaarmén, men de som skulle kunna bekräfta det är tyvärr inte längre i livet, sade Zbigniew Galperyn, vice ordförande i Upprorsmännens förening (Związek Powstańców Warszawskich) till president Andrzej Duda. Generalen har visat ett osedvanligt mod och tack vare honom kunde många människor räddas undan den kommunistiska förföljelsen. Vi har framfört detta till presidentkansliet, ändå drar man general Ścibor-Rylski inför rätta.

Dra inte den åldrige generalen inför rätta, manade de upprörda gamla hjältarna.

På en direkt fråga om general Ścibor-Rylski svarade presidenten att upprorsmännens vilja måste respekteras.

Den senaste tidens händelser visar att presidenten inte har något att säga till om.

Det är sorgligt att de nya makthavarna med sina manipuleringar agerar mot en grupp gamla, av livet och historien hårt prövade människor. Det är inte bara sorgligt – det är oförlåtligt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs mer om Warszawaupproret >>

Warszawaupproret – ett av andra världskrigets mest dramatiska och tragiska slag