Immigrantfrustrationen möter vi dagligen

En mycket lättläst och läsvärd bok, skriver psykologen Janina Ahlgren om Andrzej Olkiewicz’ bok Konsten att vara invandrare. Janina kom till Sverige som 19-åring och känner igen sig i de resonemang och förklaringar som Olkiewicz förmedlar.

foto: Martin Sjögren. Andrzej Olkiewicz utgår från sina egna erfarenheter

foto: Martin Sjögren. Andrzej Olkiewicz utgår från sina egna erfarenheter

I boken Konsten att vara invandrare har författaren Andrzej Olkiewicz lyckats fånga upp alla de processer som varje invandrare går igenom från att bestämma sig att lämna sitt land till andra generationens problematik.

På ett enkelt sätt har han lyckats klä i ord alla de känslor som driver eller plågar nästan varje invandrare.

Andrzej Olkiewicz utgår från sig själv och sina egna erfarenheter som invandrare. Noggrann analys av inre processer hos invandrare, många välutvalda citat från litteratur och artiklar gör att boken omedelbart väcker egna upplevelser och att man känner igen sig i de många förklaringar som Andrzej Olkiewicz ger.

Många invandrare är besvikna och missnöjda i det nya landet, känner sig inte accepterade av värdfolket. Resultatet är att man sluter sig till
egna etniska grupper där flera tycker likadant.

Nu finns det också en handbok om konsten att vara invandrare.

Nu finns det också en handbok om konsten att vara invandrare.

Det är inte alltid lätt att kunna leva i en annan kultur, annat språk som inte är så enkelt att behärska så snabbt man önskar. Det är svårt att ändra på egna traditioner, värderingar mm.

”Immigrantfrustration” är ett av de uttryck som författaren använder sig av. Detta är en negativ attityd hos invandrare mot värdfolket. Och detta möter man dagligen när man lyssnar på invandrarnas diskussioner.

Slutligen börjar man fundera över om det faktiskt är fel på värdfolket. Är det verkligen så?

Andrzej Olkiewicz försöker ändra på den uppfattningen. Han är mycket tydlig i sin förklaring:

”… de inföddas liv och dagliga problem är oftast avlägsna och tolkas inte så sällan fel”. Senare skriver han ” … att det är vi utlänningar som måste ta initiativet till kontakter med de infödda”.

Författaren avslutar boken med 16 förslag för invandrarna att underlätta livet i det nya landet.

Janina Ahlgren

Janina Ahlgren.

En lättläst bok, mycket läsvärd för alla, både invandrare och värdfolket. En bok som ökar förståelsen både för invandrarna och för värdfolket.

Janina Ahlgren
psykolog och
första generationens invandrare

Gunilla Lindberg har också läst Andrzej Olkiewicz’ bok Konsten att vara invandrare, Uppslagsbok för den som lämnar sitt land