Informationsmonopolet är tillbaka

Tv-stationen TVN ska betala 1,5 miljoner zloty (ca 3,8 miljoner kronor) för sin rapportering kring händelserna i och utanför parlamentet i december 2016. Det har Polska medierådet, KKRiT,  beslutat.

Den 16 december förra året ockuperade oppositionen plenisalen i parlamentet i protest mot att talmannen förbjöd oppositionsparlamentarikern Michal Szczerba att tala. Debatten flyttades då till en annan sal där man tog beslut om bland annat budgeten. Det rådde dock tveksamheter kring antalet röstande parlamentariker (det krävs 231 röster för att omröstningen ska vara giltig). Det rådde även tveksamheter kring hur omröstningen och rösträkningen gick till. Medierna förvisades ur salen och delar av oppositionsparlamentarikerna släpptes aldrig in. De som redan befann sig i salen fick inte komma med formella invändningar. Utanför parlamentet samlades människor för att protestera mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess förehavanden.

Rapporteringen får inte uppmana till lagstridiga aktiviteter eller till ställningstaganden och åsikter som strider mot moralen och samhällets bästa, i synnerhet får de inte innehålla diskriminerande budskap gällande ras, kön och nationalitet, motiverar KKRiT sitt beslut.

Regimtrogna TVP rapporterade nyheten i ett inslag under rubriken ”TVN24 har gått över gränsen”. Där antyder man att uttalanden från TVN-journalisten Katarzyna Kolenda-Zaleska om att ”människor kanske inte står ut längre om oppositionsparlamentariker med tvång förs ut ur parlamentet” samt att ”ansvaret för vad som kan hända i Polen vilar på Jarosław Kaczyński ” skulle vara att uppvigla till våld.

Medierådet ger inga förklaringar till sitt beslut. Inte heller svarar rådet på frågor från medierna. Däremot förklarar man att böterna på 1 479 000 złoty utgör ca 1 % av tv-stationens inkomster för 2016.

Nyheten kommenteras flitigt i utländska medier. Anne Applebaum skriver i Washington Post att budskapet är tydligt: kritisera inte makthavarna annars… Men det handlar också om något annat menar Applebaum. Man vill tvinga de amerikanska ägarna att sälja eller lägga ner sin medieverksamhet i Polen. Ägarna ska avskräckas – i somras ålades TVN att betala 110 miljoner (ca 300 miljoner kronor) i skatt och nu böter på 1,5 miljoner.

Det intressanta är dessutom att rapporten som Medierådets beslut vilar på har gjorts av Hanna Karp som är starkt knuten till fader Rydzyks medieimperium och därmed också till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Redan tidigare hade Karp hävdat att TVN är en ”extremt partisk tv-station”.

”Kommersiella medier har under dessa händelser skapat ett för sig bekvämt narrativ, eftersom de i många år aldrig velat bidra till det allmänna goda utan enbart styrts av sina egna intressen. De är dessutom på olika sätt knutna till Donald Tusks kretsar samt till vänsterkretsar som står EU nära. (…) Medier som är fientligt inställda till Beata Szydłos regering har bestämt sig för att utkämpa ett slag mot regeringen, de har tydligt och öppet valt sida i konflikten”, sade Karp för ett år sedan.

TVN kan naturligtvis överklaga beslutet och gå till domstol. Men frågan är om de av PiS kontrollerade domstolarna kan tillhandahålla en rättvis rättegång.

Man bör onekligen se detta som ett första steg för att lamslå av regeringspartiet oberoende medier. Redan för ett år sedan hade icke-statliga medier stora problem med att rapportera då journalisterna utvisades ur parlamentet. Och de regimtrogna mediaorganisationerna försvara inte journalisters rätt till information och till fri förmedling av information.

Att de regimtrogna mediernas verklighetsbild är olika andras är ingen hemlighet. Det räcker att slå på TVP eller andra besläktade kanaler för att se en alternativ verklighet. Samtliga mätningar visar att statliga TVP stadigt förlorar tittare, vilket anses bero på den manipulerade verklighetsbilden. Men att försöka tysta ner, blockera, ja, omöjliggöra arbetet för oberoende medier är något helt annat. Polariseringen i nyhetsrapporteringen kan vara stor men tyder ändå på en åsiktspluralism i de polska medierna. Att försöka skapa en situation där en enda verklighetsuppfattning är tillåten är inget annat än diktatur. Och diktaturens främsta redskap är terror (även fiskal) och censur. Censuren gör det omöjligt för medborgarna att på ett fullvärdigt sätt delta i det offentliga livet eftersom de inte har tillgång till information. Censuren bidrar i sin tur till att all information blir manipulerad och skapar en verklighetsbild som passar de styrandes mål och intressen.

Dorota Tubielewicz Mattsson