Ingen jämställdhet i polskt lexikon

polskordbokliten.gifPaul Leonard
Norstedts polska ordbok
Norstedts förlag

År 2003 utkom i Polen en svensk-polsk och polsk-svensk fickordbok av Paul Leonard. Den kostar runt 40 zloty, alltså cirka 100 kronor. I fjol gav Norstedts ut den som en mellanstor ordbok, och i Sverige kostar den allt mellan 275 och 400 kronor. Omslaget och typografin är mer tilltalande än det polska originalets, men innehållet är identiskt, med någon avvikelse. I den svenska utgåvan finns därför originalets tryckfel och felstavningar med. Förlaget kallar i reklamen ordboken för ”helt nyskriven”.

Att den polskutgivna ordboken bara förtecknar uttal för de svenska orden är väl rätt naturligt, men jag tycker att den version som getts ut i Sverige också borde ha innehållit uttal för de polska orden, eftersom ordboken är tänkt för såväl svensktalande som polsktalande användare.

När det gäller de svenska uttalsangivelserna i ordboken är de ibland felaktiga eller ofullständiga. Jag är förvånad över att författaren har valt att helt avstå från att ange den grava accenten, därför att den är ”alltför svår för polacker att behärska”.

bovinjett.gifOrdförrådet är modernt och aktuellt. Några av de ord jag saknar är basbelopp och jämställdhet.

Oktober 2006

Bo Bergman