Ingen sol kunde ge färg åt gettots gråhet

GlowinskiMichal Glowinski
En svart tid (Czarne sesony)
J & Z Publikationer

Ännu en bok som skildrar det hårda livet i det ockuperade Polen under andra världskriget har givits ut.

Författaren, Michal Glowinski, var bara sex år när tyskarna i september -39 intog Warszawa, där hans familj bodde. Ganska snart samlades alla stadens judar ihop till ett upprättat getto – ett område där det var utegångsförbud från sent på kvällen och under hela natten. På dagen var människorna på jakt efter mat eller på väg till fabriker eller verkstäder enligt de tyska bestämmelserna. ”Jag minns gettots monokromatiska karaktär som kanske bäst skulle kunna uttryckas med grådaskighet. För allt var verkligen grådaskigt, oavsett vilken ursprungsfärgen varit, och oavsett väderleken. Inte ens det mest intensiva solsken kunde ge färg eller liv åt denna blekhet. Sken solen förresten någonsin över gettot?”

Glowinski studerade livet på gatorna från familjens lilla våning. Där bodde även andra personer som varje morgon gick till sina arbetsplatser för att återkomma till kvällen. Dock hände det att de aldrig återkom. Insamlandet av gettots innevånare hade börjat för transport till Umschlagplatz, Treblinka och förintelsen.

Även familjen Glowinski fördes till tåget vid Umschlagplatz. Tåget gick när det var fullt, och de som ej fick plats fick invänta nästa transport. Så ock alla i familjen Glowinski. Men det dröjde, den tyska bevakningen slappnade av familjen lyckades fly därifrån genom ett hål i väggen kring gettot över på den s.k. ariska sidan. Här växlade de olika gömställen mycket ofta. Efter en tid hamnade den unge författaren i en ort som heter Otwock där han fick bo i ett barnhem som drevs av felicianersystrar. Därefter omhändertogs den unge Michal i ett kloster i Turkowice, där nunnorna hade gömt 30 judiska barn. Det var förenat med dödsfara att gömma judar.

Så kom freden och en ny epok i Polens historia tog sin början. Tyskarnas tyranni skulle för alltid minnas. Michal Glowinski fick studera och genom sitt arbete kom han att göra flera resor västerut. Han kände olust när han hörde någon tala tyska på konferenser.

Boken är lättläst. Den berör en mörk tid, vars vittnen minskas för varje år.

Olle Örbom