Inte självklart att Polen antar konvention om våld mot kvinnor

En hetsig debatt om Europarådets konvention om våldet mot kvinnor och i hemmet pågick på onsdagskvällen i polska parlamentet.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det är svårt att tro att någon skulle vara positiv till våld. Det är svårt att tro att parlamentarikerna inte skulle vara eniga i den frågan. Ändå har det politiska spelet kring konventionen pågått i två år. För några veckor sedan togs frågan bort från parlamentets dagordning av dåvarande talmannen Ewa Kopacz. Det uppfattades då som en eftergift för den konservativa oppositionens påtryckningar.

Varje form av våld är fel. Staten måste skydda de svaga, barn och kvinnor som oftast utsätts för våld, sa Robert Kropiwnicki från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). Han underströk att konventionen inför ett nytt begrepp: ekonomiskt våld.

Under den hetsiga debatten kunde uttalanden som hävdade att konventionen försöker göra om pojkar till flickor och tvärtom höras. Małgorzata Sadurska från högerkonservativa oppositionspartiet PiS kallade konventionen för ”ren ideologi”.

Likheten med marxismen är uppenbar. Där var det klasskamp, här är det könskamp, sa Sadurska. Konventionen angriper den polska familjen, traditionen, religionen. Den öppnar dessutom upp diskussionen kring partnerskap mellan personer av samma kön igen, tyckte Sadurska.

Av liknande åsikt var Jarosław Górczyński, från regeringens lilla koalitionsparti, PSL.

Konventionen förnedrar den polska familjen, basunerade han ut från talarstolen.

Beata Bublewicz från PO försökte förklara att det handlade om kampen mot de stereotypa roller som tillskrivs de två könen, att flickor ska vara lydiga och pojkar ska vara påstridiga, vilket i vuxenlivet kan bidra till våldet och minska kvinnornas möjligheter i arbetslivet.

Det handlar om eliminering av seder och bruk som utsätter flickor och kvinnor för våld: omskärelse, tvångsäktenskap eller hedersmord. Religionen, traditionen och kulturen kan inte rättfärdiga våldet, sade Bublewicz.

Robert Biedroń från Twój Ruch (Din rörelse) påpekade att var och en av oss känner någon kvinna som utsatts för våld. Han kom med nedslående siffror och tillade: ”Om Jesus hade kunnat tala till er nu skulle han uppmana er att rösta för konventionen”. Hans tal avbröts hela tiden brutalt av Krystyna Pawłowicz från det ultrakonservativa partiet PiS (Lag och Rättvisa), skriver Gazeta Wyborcza.

Det var den förre justitieministern och numera ledaren för Polska Razem (Polen tillsammans), Jarosław Gowin, som påbörjade korståget mot konventionen. Han hävdade att den hotar ”den traditionella familjen” och pläderar för ”feminism och homosexualitet”. Gowin fick stöd av Michał Królikowski, då vice justitieminister och munk. Królikowski påstod att konventionen stred mot den polska konstitutionen som står som garant för allas lika rätt inför lagen. Enligt honom favoriserade konventionen kvinnor. Konventionen skulle dessutom bryta mot grundlagen då det gällde skyddande av äktenskap och familj samt föräldrarnas rätt att uppfostra barn i enlighet med egna övertygelser.

I verkligheten upprörs den katolska kyrkan, den konservativa oppositionen och de konservativa från PO över hur konventionen definierar de kulturellt och socialt betingade könsrollerna.

I Polen blev förra året 87.000 personer utsatta för våld i hemmet. 150 kvinnor dog till följd av det.

Situationen för kvinnor som utsätts för våld i hemmet är dramatisk, säger professorerna Monika Płatek och Magdalena Środa som representerar icke statliga organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter.

Vad ska Polen egentligen till med den här lagen? frågade i söndags biskop Kazimierz Ryczan. I Polen är kvinnan mer respekterad än i andra europeiska länder. Damer och herrar parlamentariker, låt ingen få tafsa på den polska familjen, uppmanade han. Kvinnan och hemmet är polskhetens, patriotismens och trons bästa försvarare. Det finns andra viktigare samhällsproblem i Polen, anser Ryczan.

Men juridikprofessorn Beata Gruszczyńska har gjort undersökningar som ger en helt annan bild av Polen. Årligen utsätts mellan 700.000 och en miljon polska kvinnor för fysiskt eller sexuellt våld. Var tionde kvinna i Polen har utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Omkring 150 kvinnor dör årligen till följd av våld i hemmet. Bara var sjätte misstänkt för våldsverkan döms i domstol och i 86% av fallen får brottslingarna villkorliga straff. Endast 4% av dem måste lämna den bostad som de delar med offret. I många fall läggs åtalen ner.

Aleksandra Magryta från Stiftelsen Feminoteka understryker att dessa siffror kan vara för låga. Eftersom många fall av kvinnomisshandel inte anmäls kan talen vara betydligt högre, säger hon till gazeta.pl.

Staten sviker kvinnorna, säger advokaten Grzegorz Wrona som har hjälp till våldsoffren som sitt specialområde. Rent formellt finns det ett system som ska motverka våldet inom familjen, men i praktiken fungerar detta system mycket dåligt.

Enligt Wrona är straffen alltför låga och det är svårt att garantera offren skydd och säkerhet. Att få våldsverkaren att flytta från bostaden eller att sätta honom i fängelse är mycket svårt, säger han.

Om Parlamentet antar konventionen blir det åtminstone lättare att snabbt och effektivt isolera förövarna. Detta är helt avgörande. Överallt där systemet fungerar effektivt, är denna lösning en självklar förutsättning, påpekar Wrona i en intervju med gazeta.pl.

Att anta konventionen räcker dock inte. Lagen måste också anpassas efter den. Det blir säkerligen en diskussion bland juristerna hur man ska göra det och processen blir definitivt varken lätt eller smärtfri. Men konventionen skapar en nödvändig utgångspunkt för detta arbete, säger Wrona.

Flera organisationer uppmanar nu parlamentarikerna att anta konventionen, bland annat Amnesty International Polska, Stiftelsen Feminoteka, professor Monika Płatek som nu blir vice justitieminister samt etikern och feministen professor Magdalena Środa. 5000 personer har redan undertecknat ett upprop på internet. Europarådets konvention skall skydda kvinnor från allt slags våld och diskriminering. Den bygger på idén att det finns en koppling mellan våld och brist på jämlikhet. Arbetet med att motverka våldet blir alltså mer effektivt om man sprider idén om kvinnans och mannens jämställdhet samt bekämpar stereotyper och diskriminering.

Konventionens vara eller icke vara i Polen avgörs under en parlamentarisk omröstning fredagen den 26 september.

Kommer det polska parlamentet att gå med på kampen mot våldet mot kvinnor och barn?

Dorota Tubielewicz Mattsson