IPN svarar Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

I förra veckan publicerade den tyska dagstidningen Die Welt en artikel av den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross under rubriken Har polackerna ingen skamkänsla? Gross hävdar där att Polen (och andra forna ”öststater”) till skillnad från tyskarna inte gjort upp med sitt mordiska förflutna, vilket han ser som orsaken till att de inte vill ta emot flyktingar från det krigshärjade Syrien. Han gör också gällande att polackerna dödade fler judar än tyskar under andra världskriget.

På måndagen kommenterade Paweł Ukielski från IPN (Nationella Minnesinstitutet) Gross påståenden i artikeln Welche Schuld könnte die Polen treffen? (ungefär Vilken skuld är det polackerna borde ta på sig?)

Polen var det första land som Tredje Riket överföll, skriver Ukielski. Efter krigsutbrottet bildades i Frankrike en polsk armé som deltog i kriget mot Tyskland och i försvaret av Storbritannien. När kriget bröt ut mellan Tyskland och Sovjetunionen bildades två arméer av polacker som deporterats till Sovjetunionen. Polska soldater kämpade i Afrika, i Italien, Frankrike, Holland och Storbritannien. Hemma i Polen bildades en underjordisk stat med en regelrätt arme som gick ut i öppen strid mot tyska soldater under Warszawaupproret 1944. Man uppskattar de polska förlusterna till 6 miljoner människor.

Tvärtemot vad Gross påstår var det inte vara bara privatpersoner som räddade judar undan Förintelsen. Hemmaarmén tog tydligt ställning och straffade dem som angav judar. Inom ramen för Hemmaarmén verkade organisationen Żegota som aktivt arbetade för att hjälpa den judiska befolkningen. En av dess representanter var Jan Karski som smugglade ut en rapport om Förintelsen till den polska exilregeringen i London och sedan till de brittiska och amerikanska regeringarna. Polen försökte förgäves uppmärksamma västmakterna på det pågående folkmordet på judarna och lika förgäves försökte Polen utverka hjälp till den judiska befolkningen.

Ukielski sticker inte under stol med att det i Polen förekom brottslingar och människor som demoraliserats av kriget. Men att jämföra individuella brott med den tyska statens legitimerade folkmordsmaskineri är fel, menar han.

Det exakta antal judar som dödades av polacker är okänt, skriver Ukielski. Man vet inte heller hur många judar som angavs av polacker. Det går inte heller att uppskatta antalet tyskar som blivit dödade av polska soldater på alla tänkbara fronter under andra världskriget. (Die Welt 21 sept 15)

Fotnot:
IPN är en statlig polsk myndighet med uppdraget att undersöka och beivra nazistiska och kommunistiska brott mot det polska folket.

Jan Karski – Kuriren från Warszawa >>

Die Welt
Welche Schuld könnte die Polen treffen? >>

Tidigare artiklar:
Jan T Gross går för långt >>

Michnik svarar Gross >>