IPNs nya chef: Tyskarna tvingade polackerna i Jedwabne

Jarosław Szarek blir IPNs nye chef. Foto: youtube.

Jarosław Szarek blir IPNs nye chef.
Foto: youtube.

Nationella minnesinstitutet, IPN, har nu fått en ny chef. Han heter Jarosław Szarek och är filosofie doktor i historia. Han anser att det är hans och Institutets kall att ta itu med den katastrofala situation som Polen befinner sig i.

Innan Szarek valdes debatterades hans lämplighet i parlamentets kommission för mänskliga rättigheter.

Det är bara en elit som känner till grundläggande historiska fakta och begrepp, sade han, därför måste vi sträcka ut en hand till dem som vill identifiera sig med Polen. Ödet har gett oss ansvaret att minnas.

Hur denna utsträckta hand ska se ut och vad man vill förmedla till dem som vill identifiera sig med Polen framgår av Szareks svar på frågan om vem som mördade judarna i Jedwabne:

Det var tyskar som utnyttjade och tvingade en grupp polacker att begå morden! sade han.

Hans iver att bedriva regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik ifrågasattes.

Szarek manipulerar och ideologiserar historiska fakta, menade oppositionen och krävde att debatten skulle avbrytas. Det upprörde dem som var positiva till IPN-kandidaten.

Det är skandalöst att kritisera Szarek för att han vill driva den polska historiepolitiken och inte en politik som initierats av Tyskland eller judiska kretsar, sade Robert Winnicki, partilös parlamentariker. Det faktum att IPN tidigare upprepat Jan Tomasz Gross* lögner betyder inte att de måste fortsätta med det.

Och sedan röstade parlamentarikerna i kommissionen för att Jaroslaw Szareks ska bli ny chef på IPN.

Institutets styrelseordförande Jan Draus hade presenterat Szarek som en kompetent person, väl förtrogen med IPNs verksamhet, dynamisk, ansvarsfull och ideell. Han var mån om att understryka att Szarek inte relativiserar historiska fakta vilket tyder på djupa kunskaper och analytiska förmåga.

Och det är knappast troligt att Szarek skulle känna till grundläggande historiska fakta. Därför kan man konstatera att han ljuger – i en enda mening lyckades han få in tre lögner. För IPN konstaterade redan 2002 att det var polska invånare från Jedwabne med omnejder som utförde pogromen. Det finns ingenting som tyder på att tyskarna skulle ha tvingat polackerna. Inte heller var det en ”oidentifierad grupp” – man känner till namnen på minst 40 av dem som deltog i mordet. Resten förhöll sig passiva eller såg till att judarna inte rymde.

Jarosław Szarek måste vara medveten om allt detta. Men han ljuger och manipulerar historiska fakta. Det säger inget gott om honom som historiker, forskare och människa. Men tack vare det är han nu chef för Nationella minnesinstitutet som i allt högre grad upphör att vara ett forskningsinstitut och i stället förvandlas till en propagandamaskin för PiS historiesyn.

Dorota Tubielewicz Mattsson

  • Den polsk-amerikanske historieprofessorn Jan Tomasz Gross har skrivit böcker om pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946, där de polska medborgarna dödade sina judiska grannar.

Läs om pogromen i Kielce >>

Läs om pogromen i Jedwabne >>