IVF ska vara tillgängligt för alla

Provrörsbefruktning, IVF, ska inte bara vara tillgängligt för gifta par. Premiärminister Ewa Kopacz har besegrat de konservativa inom sitt parti, PO (Medborgarplattformen), och lagförslaget om reglerna för IVF ska nu analyseras vidare av den s k ständiga kommittén som är en inkörsport till regeringen.

Den konservative arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz samt chefen för regeringskansliet, Jacek Cichocki, har länge förhalat förslaget med nya invändningar. Cichocki anser att IVF ska förbehållas gifta par. Hans främsta argument var att barnet har en konstitutionell rätt att växa upp i en hel familj, där det finns både en mor och en far.

Malgorzata Kidawa-Blonska, talesperson för regeringen, hävdar att det skulle strida mot konstitutionen om IVF bara ska vara tillgängligt för gifta par. Det finns många par som lever i informella förhållanden och som har rätt tillbehandlingsmetoden.

Till syvende och sist överensstämmer det nya lagförslaget med de fem krav som EU-kommissionen i åratal har ställt på Polen.

Uteslutande medicinska kriterier ska avgöra vem som ska få tillgång till IVF. Alla par som kan dokumentera att de i ett års tid har behandlats för ofruktsamhet ska kunna få hjälp. Kvinnans ålder ska inte ha betydelse.

Enligt förslaget tillåts upp till sex embryon per försök . Ett större antal kan förekomma men om kvinnan är äldre än 35 år, om hon har genomgått flera sjukdomar eller om hon bakom sig har minst två misslyckade försök. De embryon som blir över kan frysas och med föräldrarnas samtycke adopteras bort. Om givarna dör kan embryona adopteras upp till 20 år efter nedfrysningen. Embryon som inte är livsdugliga kan förstöras.

Provrörsbefruktning ska kunna användas för att undvika genetiska sjukdomar. Då ska specialister välja ut ett embryo som inte är genetiskt belastat med sjukdomen.

All handel med embryon förbjuds, liksom kloning samt skapandet av hybrider.

På tisdag nästa vecka ska regeringen ta upp lagförslaget. Premiärministern vill att parlamentet antar lagförslaget senast i juni för att IVF inte ska utnyttjas i den politiska kampanjen inför höstens parlamentsval.

Polen har hittills inte antagit EUs direktiv om reglering av provrörsbefruktning och för två år sedan anmälde EU-kommissionen en polska behandlingen av IVF till Europadomstolen. Polen hotas nu av mycket höga böter.

Enligt Kidawa-Blonska har nu även de konservativa krafterna inom partiet förstått vikten och nödvändigheten av denna lag. Det tragiska fallet med kvinnan som nyligen födde en annans barn visar tydligt att det värsta som finns är bristen på lagstiftning.

De partier som ingår i regeringskoalitionen, PO (Medborgarplattformen) och PSL (Bondeppartiet) samt vänstern väntas stödja lagförslaget. De som kommer att motsätta sig det är PiS (Lag och Rättvisa), Solidarna Polska (Solidariska Polen). Och så kyrkan förstås.

Dorota Tubielewicz Mattsson