Jadwiga fick läsa Heliga Birgittas uppenbarelser

Skandinavien och Polen
Möten, relationer och ömsesidig påverkan
Redaktör Barbara Törnquist-Plewa
Slavica Lundensia, vol 23, 2007

SlavOmslagI nyutkomna Slavica Lundensia publiceras nu de föredrag som hölls på konferensen Östersjö-nationernas relationer och ömsesidiga kulturpåverkan; med fokus på Skandinavien och Polen i Lund 2005.

Det handlar alltså huvudsakligen om relationer mellan Sverige och Polen, från medeltiden till idag. Artiklarna är många och intressanta, och i en skrift som denna är det lätt att hitta fantasieggande fakta.

Själv fastnar jag för uppgiften att den förste Jagiello-kungen lät översätta Heliga Birgittas uppenbarelser till polska till flickdrottningen Jadwiga. Och att polacker och litauer upplevde att Birgittas uppenbarelser gått i uppfyllelse i och med segern vid Grunwald. Professor Sven Ekdahl har forskat på hur det kom sig att det grundades ett Birgittakloster i Lublin i början av 1400-talet.

Professor Gabriela Majewskas artikel handlar om hur Polen under upplysningstiden försökte modernisera sitt land och bland andra länder också tittade på Sverige, som – liksom idag – utgjorde både ett föredöme och ett varnande exempel.

Universitetsadjunkt Paul Rudny berättar om Lundalektorn Zygmunt Lakocinski som samlade vittnesmål om grymheterna i koncentrationslägren, som fångarna lämnade i princip direkt när de kom med de vita bussarna till Sverige. Materialet har samlats i Polska Källinstitutets arkiv, som nu finns på UB i Lund.

Professor Andrzej Uggla avslöjar myten om att den polske författaren Stanislaw Przybyszewski introducerade August Strindberg i Polen. Många svenska skribenter lanserades av Przybyszewski, men inte Strindberg. Från början goda vänner blev de rivaler om Dagny Juel, vänskapen urartade till fiendskap, och intresset avtog.

Professor Barbara Törnquist–Plewa, som tillsammans med fil. kand. Maria Heino skrivit om Svenska stödkommittén för Solidaritet och dess arbete i Lund på 80-talet, har också sammanställt föredragen till en intressant bok.

Det finns en rad andra artiklar också, och det lätt för de flesta att hitta något frestande – inte minst därför att det är så lite känt om många av dessa frågor. Några av dem har Bulletinen tidigare fått förmånen att publicera i sammandrag. Det gäller professor Malgorzata Anna Packaléns beskrivning av hur svenska medier framställer polackerna >>, fil. dr. Magdalena Zmuda-Tzrebiatowskas studie av hur polska medier uppfattar svenskarna >> och fil. dr. David Rylanders redogörelse för gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen >> .

Gunilla Lindberg

  • Konferensen anordnades av Polsk-Skandinaviska Forskningsinstitutet i Köpenhamn i samarbete med Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier och Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.