Jag har fått min drömpraktik i Sverige

Marta Lyczak är på praktik i Sverige i sommar. Hon är tjugoett år, uppvuxen i Toruń och läser svenska för magisterexamen i Warszawa. Marta Łyczak vill bli översättare och satsar på fem års studier i svenska.

Marta Lyczak satsar på att bli översättare.

Marta Lyczak satsar på att bli översättare.

– Kandidatstudierna tar tre år, men för att bli magister måste man läsa två år till, säger Marta. Jag tror att tre år är för lite, och det är jättesvårt att få jobb i Polen om man bara har kandidattitel. Vi lär oss tala, skriva, läsa och lyssna. Och så grammatik och ordförråd. Jag har hittills läst två år och går in på slutåret för kandidatexamen. Sedan går jag vidare med de två magisteråren.

– Jag vet i och för sig inte hur lätt det är att få jobb som översättare i Polen, men man ser annonser då och då. Och det finns inte så många som läser svenska.

Varför pluggar du svenska?

– Ja, den frågan hör jag ofta. Men delar av min familj bor i Sverige, och när jag var liten reste vi ofta hit. Det är jättesvårt att bestämma sig för vad man ska arbeta med hela livet när man är nitton år. Jag har haft tur, jag gillar studierna i svenska och jag är väldigt förtjust i svensk kultur, säger Marta. Jag lyssnar ofta på svensk radio, särskilt på programmet Klartext, som är nyheter för utlänningar. Och så läser jag svenska tidningar på internet.

Varför vill du bli översättare?

– Det är ett både intressant och svårt yrke. I översättarens händer ligger ett ansvar att överföra innehållet så att det blir troget mot originalet och så att mottagarna förstår. Jag vill översätta skönlitteratur, därför att jag tycker om att läsa böcker. Det irriterar mig när en bok som jag vill läsa inte är översatt till ett språk som jag kan.

Du har just nu några veckors praktik i Lund. Är det svårt att få praktik i Polen?

– Det vet jag egentligen inte, jag har hela tiden siktat in mig på praktik hos en auktoriserad översättare i Sverige. Men flera av mina kompisar praktiserar på svenska företag i Polen.

Min praktik är väl vad alla praktikanter drömmer om. Jag lär känna Sverige på så många olika sätt – från kultur till kök. För några dagar sedan var jag på kräftskiva, säger Marta glatt. Arbetet är inte det lättaste, men jag lär mig olika översättningstekniker och mycket sådant som jag kommer att ha nytta av i framtiden.

Text: Gunilla Lindberg
Bild: Janina Ahlgren