Att studera i Polen

För att komma in vid universitetet krävs studentexamen. Det finns flera bra universitet i Polen och många spännande inriktningar, säger Marta Lyczak. Skandinaviska språk kan man läsa vid flera universitet.

Kandidatstudier tar tre år, magisterstudier ytterligare två år.

Vid offentliga universitet är studierna gratis, men privata högskolor tar ut avgift. Marta får hjälp av föräldrarna, men det finns stipendier man kan söka, där studieresultat, sport och ekonomiska förhållanden spelar roll.

Många studenter arbetar parallellt med studierna – man kan arbeta eftermiddagar eller kvällar, eftersom de flesta förläsningar och övningar är på morgonen.

Under sommaren förväntas studenterna läsa in vad man kan ha missat under terminen. Sedan kan man jobba för att få ihop lite pengar inför nästa termin.

– Några av mina kompisar har fått sommarjobb i Sverige, en del i Storbritannien, och andra arbetar hemma i Polen, säger Marta. Själv har jag beslutat att koppla av under de här tre månaderna och förbereda mig inför tredje året.

Men nu är jag ju här på praktik, och när jag reser tillbaka är jag rikare på erfarenheter.

Det finns studentbostäder, men många studenter slår sig samman och hyr en gemensam lägenhet.

Marta bor tillsammans med en god vän, som läser juridik.

Gunilla Lindberg