– Jag vill ha hit mycket folk …

Dorota Tubielewicz Mattsson, ny polsk lektor i Lund vill öppna institutionen för nya grupper av människor.

Dorota Tubielewicz Mattsson, ny polsk lektor i Lund vill öppna institutionen för nya grupper av människor.

– Jag vill att vi ska ha öppna seminarier och föreläsningar och gästföreläsare i olika ämnen. Det ska vara öppet för alla intresserade, säger Dorota Tubielewicz Mattsson, ny polsk lektor vid universitetet i Lund. Vi ska fungera som Polska Institutet i Stockholm.

Hon vill dra många nya människor till Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier, inte bara studenter och forskare.

Dorota Tubielewicz Mattsson är full av planer för framtiden. Huvudprojektet är en 10-poängskurs i modern polsk litteraturhistoria.

– Det är nog bra att studenterna lär sig språkfärdighet – att läsa, tala, förstå. Men man måste ha något att tala om också. Kursen är på svenska.

Och så en en kort kurs i polsk realia nästa höst: Hur man överlever en vecka i Polen. Med allt från tilltal till punktlighet … allt man kan behöva veta. En översättarkurs vill Dorota Tubielewicz Mattssson också starta så småningom. Kanske en företagarkurs – många företagare funderar på att etablera sig i Polen.

– Vi kan ha en kurs med elementär polska, också lite polsk juridik, lite polsk ekonomi, så att man har hyfsat på fötterna när man reser iväg.

Ett annat projekt är en internetkurs i polsk litteraturhistoria i samarbete med Stockholms universitet – den ska börja med Bogurodzica (tidig medeltid) och sluta i modern tid.

– Jag vill få igång studentutbytet – i höst reser ett par av våra studenter ner, och när de nya avtalen är klara får vi hit polska studenter. De kan läsa nästan vad som helst – och skriva sina magisteruppsatser hos oss.

Hon har också kontaktat polska generalkonsulatet i Malmö, och det ska komma en en ny vicekonsul, som huvudsakligen ska syssla med kulturfrågorna.

– Jag hoppas på ett samarbete – hjälp med gästföreläsare t ex, säger Dorota Tubielewicz Mattsson bestämt. Det finns hur mycket som helst att göra!

Gunilla Lindberg