Jagland i Warszawa om Konstitutionsdomstolen

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolens byggnad. Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolen är förlamad, och parlamentet måste hitta en väg ut ur krisen. Det säger Torbjörn Jagland, generalsekreterare i Europarådet, som är på ett tvådagarsbesök i Warszawa. Han ska föra samtal med landets högsta ledning om det dödläge som råder vad gäller Konstitutionsdomstolen.

Det här måste lösas, annars kommer det att tas upp i Europadomstolen i Strasbourg, säger Jagland. En förlamad författningsdomstol innebär att Polen inte har något system som kan kontrollera att lagen verkställs. Det bästa är om man kan komma till en parlamentarisk lösning, och jag har fått höra att en sådan är på väg.

Strax före jul genomförde regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en rad förändringar av Konstitutionsdomstolens arbetssätt, vilket av kritiker uppfattades som ett sätt att lamslå domstolen fullständigt. Konstitutionsdomstolen är den instans som granskar nya lagar i Polen och avgör om de följer grundlagen. De ändrade reglerna innebär inte bara att arbetet blir tungrott utan också att domstolens självständighet försvinner – presidenten och justitieministern ska kunna utdöma disciplinstraff till ledamöterna. Med den nya lagen skulle det gå snabbare för regeringen att genomföra vallöftena från i höstas.

Konstitutionsdomstolen tog upp den nya lagen till granskning och fann att den krockar med grundlagen. Normalt publiceras domstolens utslag i författningssamlingen, men i det här fallet hävdade premiärminister Beata Szydło att utslaget var ogiltigt och inte skulle publiceras.

Konstitutionsdomstolens nya situation har uppmärksammats på internationell nivå och har bland annat diskuterats av EU-kommissionen, EU-parlamentet och i den amerikanska administrationen.

Den 11 mars uppmanade Venedigkommissionen, som är Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) respektera Konstitutionsdomstolens utslag.

Varje helg har tiotusentals personer demonstrerat mot att Konstitutionsdomstolen fråntagits sin grundlagsenliga självständighet, och efter internationella påtryckningar kom så PiS-ledaren Jarosław Kaczyński med förslaget att alla partiledare skulle samlas och diskutera någon form av borgfred. Polen har två stora evenemang att koncentrera sig på de närmaste månaderna, Natos toppmöte i Warszawa i juli och påvebesöket i Kraków strax efteråt. Kaczyński ser gärna att oppositionen lägger band på sig tills påvens besök är över.

De första partiöverskridande samtalen hölls i förra veckan och Kaczyński utlovade ett kompromissförslag om Konstitutionsdomstolen. Oppositionsledarna tycks inte ha så stora förhoppningar på förslaget, men det återstår att se vart det kan leda. (Polskie Radio och wB 4 april 16)