Jan T. Gross går för långt

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Holocausthistorikern Jan T. Gross har i en artikel i den tyska dagstidningen Die Welt skrivit att Polen och andra centraleuropeiska länder inte vill ta emot flyktingar eftersom de fortfarande inte gjort upp med sina brott mot judarna. Främlingsfientligheten ser han som ett arv från andra världskriget och de brott som östeuropéerna begått mot den judiska befolkningen. Och han undrar om östeuropéerna inte skäms – deras egna förfäder har under århundraden tvingats fly från materiell misär och politisk förföljelse.

Efter andra världskriget sökte de som överlevt Förintelsen sin tillflyktsort i Tyskland och inte i sina egna länder där deras liv var i fara. Nu är det likadant – flyktingarna söker sig till Tyskland eftersom de vet att de inte finner skydd i Östeuropa, menar Gross. Anledningen är att Öst- och Centraleuropa inte gjort upp med sitt mordiska förflutna, d v s med sin medverkan i Förintelsen. Polackerna dödade fler judar än tyskar under andra världskriget, hävdar Gross. Men Tyskland har grundligt gjort upp med sitt förflutna och kan därför nu erbjuda skydd och hjälp åt flyktingarna.

Polen och Östeuropa måste arbeta igenom sitt mordiska förflutna. Först då kommer de östeuropeiska folken känna ansvar för att rädda dem som flyr undan döden, skriver han.

Denna uppseendeväckande och – låt oss vara uppriktiga – inte särskilt kloka artikel väcker många frågor och tvivel. Gross, som onekligen har åstadkommit en revolution i den polska historieskrivningen och som med sina böcker Grannar och Fruktan gjort slut på myten om den polska historiska ”oskulden”, har gått för långt.

Att, som Gross gör, dra paralleller mellan dagens flyktingkris och Förintelsen är absurt – det finns inget samband mellan dessa två historiska händelser. Att dessutom dra en parallell mellan polackernas relation till judar och till Förintelsen är lika absurt och felaktigt. Antisemitismen i Polen har varit och – mycket tyder på det – är fortfarande utbredd. Den har många orsaker och ingen av dessa orsaker rättfärdigar den. Polackernas relation till Förintelsen är något helt annat. Det borde Gross veta.

Gross tar upp antisemitismen i Polen och Östeuropa. Han är kunnig på området och har i mångt och mycket rätt. Men hans formuleringar i Die Welt är osakliga.

En annan vansklighet i Gross resonemang är hans beräkningar av att polacker under andra världskriget dödade fler judar än tyskar. Hur har han kommit fram till det? Har han räknat med de tyska soldater som dödades av polacker på såväl väst- som östfronten? Hur kan man jämföra antalet tyskar som dödats i strid med antalet judar som utlämnats av polackerna och sedan mördats av tyskarna?

Och till sist uppgörelsen med det ”mordiska förflutna”. Gross menar att tyskarna har gjort det men inte polackerna. Vilka tyskar? Vilka polacker? Menar han den politiska eliten? Eller den intellektuella? Tyskland öppnar sina gränser för alla och stänger dem sedan. De immigrantfientliga stämningarna i Tyskland har alltid varit synliga och nu blir de allt tydligare.

Varför förenklar Gross den sammansatta bilden? Varför målar han upp en bild som föga överensstämmer med verkligheten?

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Gross har hittills respekterats och uppskattats av många, inklusive undertecknad. Men den här artikeln vittnar om brist på saklighet. Och att artikeln publiceras i en tysk tidning som ger texten mellanrubriken ”Polens fula ansikte stammar från nazitiden” är som en örfil för många polacker. Polen har ju varit ockuperat av Nazityskland och polackerna har själva varit offer för utrotningen.

Jan T. Gross ansluter sig därmed till den skara vetenskapligt tvivelaktiga skribenter som försöker göra Polen medskyldigt till de nazistiska brotten. Och det är att gå för långt.

Die Welt:
Die Osteuropäer haben kein Schamgefühl >>

Orginalartikeln:
Eastern Europe’s Crisis of Shame >>