Juristkongress markerar mot PiS

Många deltagare reste sig upp och gick i protest mot uttalanden från PiS-ministrar. Bild: skärmdump från TVN.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) reformering av det rättsliga systemet i Polen ses av landets jurister med oro. Reformerna innebär en begränsning av domstolarnas självständighet och en långtgående politisering av rättssystemet.

Av den anledningen samlades medlemmarna i Domarförbundet och Advokatsamfundet i helgen till en kongress i Katowice.

President  Duda hade skickat en av sina ministrar Andrzej Dera för att läsa upp ett brev från Duda, som är kritisk mot domare som motsätter sig regeringens reformplaner.

Brevet möttes av buanden och deltagarna viftade med den existerande grundlagen, den som presidenten nu arbetar för att ändra.

Biträdande justitieminister Marcin Warchol hävdade i ett anförande att polska domare aldrig gjort upp med sitt kommunistiska förflutna och jämförde dem med domare under Stalintiden, vilket fick en rad deltagare att lämna salen.

Enligt professor Adam Strzembosz, den polska juridikens nestor, börjar det polska rättsväsendet nu närma sig den gräns där domstolarna blir underordnade parlamentet och justitieministern.

När den gränsen passerats blir det omöjligt att tala om domstolarnas oberoende, sade Strzembosz.

Högsta domstolens ordförande, professor Małgorzata Gersdorf konstaterade att den polska staten upplever en djup kris och att Konstitutionsdomstolen i det närmaste fungerar teoretiskt.

Domarmakten är den svagaste makten eftersom den inte kan stifta lagar, inte kan ge order till polisen eller säkerhetsstyrkorna, inte organiserar provokationer och inte heller styr medierna, sade hon. När domare börjar behandlas som polisens förlängda arm, som ett instrument för att skriva under arresteringsorder börjar det dramatiska.

Gersdorf var mycket tydligt med sitt budskap: Vi behöver inte blint genomföra regeringsprogrammet. Inför politikernas aggressiva handlingar får domarna inte förbli likgiltiga.

Kongressen beslöt att bilda en Kodifieringskommission (Społeczna Komisja Kodyfikacyjna) som, precis som under Solidaritetstiden 1980-1981, juridiskt ska analysera de i parlamentet föreslagna lagändringarna.

Vi kommer att presentera våra omdömen för såväl allmänheten som makthavarna. Om makthavarna använder sig av dem vet vi förstås inte. Men vår hand är fortfarande utsträckt, sa Andrzej Trela, ordförande i Polska advokatsamfundet.

Kongressen listade dessutom fem punkter som är nödvändiga för reformer inom ramen för det demokratiska systemet: reformer inom rättsväsendet måste bygga på en dialog mellan medborgarna och juristerna, respekt för mänskliga rättigheter och konstitutionella värden, politikernas respekt för domstolar utslag som följer lagen (att förstöra domstolarnas auktoritet slår mot hela samhället och förstör respekten för staten), en oberoende domare är en garant för att den svagare har samma chanser i en konflikt med den starkare samt att valet av kandidater till Polska Domarrådet (Krajowa Rada Sądownicza) ska vara opolitiskt.

PiS-regeringen har alltså landets jurister emot sig. Den uppsluppna stämningen på kongressen och delegaternas reaktioner borde vara en tydlig signal om att de inte stillatigande tänker låta PiS få absolut makt över det polska samhället.

Dorota Tubielewicz Mattsson