Justitieministern hotar Konstitutionsdomstolen

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

I ett brev till Konstitutionsdomstolens (KD) ordförande Andrzej Rzepliński hotar justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro med rättsliga konsekvenser om domstolen inte följer hans anvisningar.

Brevet är en instruktion om hur KD ska behandla sina ärenden och det innehåller förtäckta hot, säger Rzepliński. Justitiedepartementet svarar att det bara en ”ståndpunkt”.

Idag skulle KD sammanträda för första gången sedan domstolen i mars slog fast att regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) lag om KD inte är förenlig med grundlagen. Det utslaget vägrar regeringen att acceptera.

Många var närvarande vid sammanträdet, men ingen från parlamentet eller åklagarmyndigheten. Det var i och för sig föga förvånande. Så sent som igår meddelade Ziobro att riksåklagaren inte tänkte bidra till och rättfärdiga brott mot författningen – vilket han anser att KDs nuvarande verksamhet är. Enligt regeringens uppfattning är ju Kds utslag ogiltigt.

Andrej Rzepliński läste upp det brev där Ziobro redogjorde för sin ståndpunkt: han kan inte lägga fram skriftliga synpunkter på de ärenden som KD behandlar, eftersom det skulle kunna uppfattas som att han som riksåklagare accepterar handlingar som strider mot den av parlamentet antagna lagen. Samtidigt instruerar han domarna och hela domstolen om vad som i hans ögon gäller och varnar för rättsliga konsekvenser om de inte följer den nya lagen som KD i sitt domslut anser strida mot grundlagen.

Justitiedepartementet och Ziobro själv avfärdar Rzeplińskis påstående om förtäckta hot.

Riksåklagaren bara informerar om KDs rättsliga situation, säger justitiedepartementets presstalesman Sebastian Kaleta.

Faktum kvarstår dock att i brevet står det:

KDs agerande utanför gällande lag kommer inte att legitimeras genom riksåklagarens aktiva deltagande. Det kan enbart bli ett föremål för riksåklagarens kontroll.

Allt detta inträffar några dagar efter att regeringspartiets PiS-ledare, Jaroslaw Kaczynski till synes förespråkade dialog och politisk kompromiss. Detta inträffar en dag efter att EU-kommissionens Frans Timmermans uppmanade regeringen att respektera KDs beslut. Timmermans konstaterade att förutsättningen för en kompromiss är att KDs domslut publiceras i författningssamlingen och därmed blir giltigt. Strax efter besöket påstod Ziobro att Timmermans visst ”står på vår sida”. Vem försöker han dupera?

EU inser mycket väl vad som försiggår i Polen och låter sig inte duperas så lätt. Man kan emellertid inte göra mycket – lite påtryckningar förändrar inte situationen om landets makthavare verkligen vill driva landet mot en diktatur. Det som återstår är isolering och brist på trovärdighet och dåligt rykte.

De som däremot kan duperas är det polska folket (dock inte i sin helhet). Justitieminister/riksåklagare Ziobro måste veta att han bryter mot den polska grundlagen som förutsätter åtskillnad mellan den styrande och den dömande makten (den styrande makten har ingen rätt att påverka eller lägga sig i domstolarnas konstitutionellt oavhängiga verksamhet). Genom att slå samman och blanda ihop justitieministerposten med riksåklagarposten har han gett sig själv enorma befogenheter att ingripa i och mot rättsystemet. Därför kan man anta att han på sitt cyniska sätt driver Polen mot en diktatur. Hans och regeringens agerande syftar till att stärka de delar av det polska folket som är förvissade om att alla är emot dem och att deras identitet hotas av fientliga makter (oppositionen, tyskar, ryssar, Väst). När fjällen faller från deras ögon kan det bli för sent – det blir svårt att åter hamna på det demokratiska spåret. Och det är polackerna som till syvende och sist får betala det högsta priset för de nuvarande makthavarnas maktfullkomlighet.

Dorota Tubielewicz Mattsson